Facts & Figures

h-index (Google Scholar)

0000

i10-index(Google Scholar)

000

Google Scholar Citation

000

 Web of Science Citation

000

Scopus Citation

000

h-index (Web of Science)

000

Average citations per item

000

Issue per year

4

No. of volumes

2

No. of Issues

5

Published articles

30

Rejected Submissions

3

Acceptance rate

86

Review papers

00

Accepted Submissions

30

No. of contributors

28

No. of submissions

35

Article view

2,641

PDF download

571

View Per Article

88.03

 PDF Download Per Article

19.03

No. of reviewers

20

Number of Contributors

28

No. of databases

4

«نشریه حقوق و مطالعات سیاسی» یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که توسط انتشارات سامی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث حقوق و مطالعات سیاسی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق و سیاست انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات سامی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی به صورت فصلنامه در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

 


پژوهشی حقوق خصوصی
1. مروری بر حدود مداخله دادگاه در داوری های داخلی و تجاری بین المللی

شادی احمدی فاتح

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2022.1.1

چکیده
  به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بین‌المللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیت‌های داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئله‌ای ضروری و مبتلابه نظر می‌رسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف ...  بیشتر

پژوهشی حقوق خصوصی
2. تطبیق دیدگاه فقه و حقوق نسبت بین عام و مطلق و ثمرات و تطبیق آن با دیدگاه امام خمینی (ره)

جلیل یاری زاده

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 15-30

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2022.1.2

چکیده
  در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص نسبت بین عام و مطلق و ثمرات فقهای امامیه و همچنین نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی و تبیین شود. در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا زمستان 1400 به زبان فارسی در زمینه‌ی نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین ...  بیشتر

پژوهشی تفسیر علوم قرآنی
3. بررسی تأویل از دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر المیزان

طیبه امامیان؛ رباب امامیان

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 31-42

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2022.1.3

چکیده
  زمینه: در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن در خصوص تأویل قرآن و حصر این ویژگی نزد خداوند و یا دیگر افراد، بررسی و تبیین شود. المیزان فی تفسیر القرآن متعلق به علامه طباطبایی از جهات متعدد از قبیل بحث‌هایی روایی و تطبیقی و بحث موضوعی دارای اهمیت است. به نظر علامه تأویل ناظر به امور عینی و متعالی از ...  بیشتر

پژوهشی علوم سیاسی
4. رابطه سنت و مدرنیته در آثار روشنفکران معاصر ایرانی(از دوره قاجاریه تا کنون)

معصومه دستمرد

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2022.1.4

چکیده
  تقابل سنت و مدرنیته در ایران معاصر موضوعی پیچیده، حساس و دقیق با ظرافت‌های فکری، تاریخی، سیاسی و اجتماعی فراوان است. علاوه بر پرداختن به زوایای مختلف موضوع و ارائه مواد و منابع متنوع که گاه بسیار ناهمگون و ناسازگار هستند؛ بررسی این موضوع نیز مستلزم نوعی طبقه‌بندی و بازسازی فکری و علمی است. اساسی‌ترین چالشی که ایران حداقل در 150 سال ...  بیشتر

پژوهشی حقوق خصوصی
5. بررسی ابطال رأی داوری تجاری بین الملل در مرحله تجدیدنظر با نگاهی اجمالی به حقوق داخلی

شادی احمدی فاتح

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 61-84

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2022.1.5

چکیده
  هدف: در داوری‌های بین‌المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدیدنظر، استیناف و بطلان قابل‌تشخیص است. علی‌رغم آنکه ازلحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان‌نشده است اما تمایز و تفاوت‌های قابل‌تأملی نسبت به هم دارند. در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می‌کند که عامل مؤثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
6. مسئولیت جزائی مباشرت و تسبیب در جرم

سجاد مؤمنی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 85-93

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2022.1.6

چکیده
  نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش‌های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به‌ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به‌دست‌آمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکل‌ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
1. مسئولیت عوامل مؤثر در جراحی در حقوق ایران با نگاهی به آموزه‌های فقهی

سجاد مومنی؛ فیروزه گراوندی؛ احمد خسروی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2021.1.1

چکیده
  زمینه : مسئولیت مدنی پزشک،به عنوان یکی از معقوله های مورد بحث در حوزه مسئولیت مدنی وحقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظرغالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده اند.مواد و روش ها: در این مطالعه ، کلیه ...  بیشتر

حقوق خصوصی
2. مطالعه تطبیقی نفقه اقارب در قانون ایران و فقه عامه

مهرانگیز کریمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 15-27

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2021.1.2

چکیده
  یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحث‌های آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسلامی و به‌تبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب می‌گردد. به‌طورکلی نفقه اقارب از فروع متعدّدی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدّد منفق، تعدّد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق اسلامی
3. مبانی تربیت دینی و قرآنی، راهکارها و عوامل بازدارنده آن

لیلا حسین زاده چم گردانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 39-53

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2021.1.4

چکیده
  تربیت به‌طور عام و تربیت دینی به‌طور خاص در هر نظام آموزش‌وپرورش، متأثر از دیدگاه‌هاست، پژوهش و نقادی این دیدگاه‌ها و پیش‌فرض‌های حاکم بر آن‌ها، می‌تواند نظام‌های تربیتی را از آسیب نگه دارد. پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تأمل در جریانات اسلامی یک امر ضروری است. یافته‌ها: این پژوهش از نوع نظری بوده ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
4. بررسی نقش و چالش های حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان (با مطالعه موردی شهرستان اردبیل)

میلاد جها نی جناقرد

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 218-232

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2021.3.5

چکیده
  حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان امری بسیار مهم و غیرقابل‌انکار است. بر همین مبنا سیاست افتراقی درباره اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی را در اتخاذ به پاسخ‌ها به همراه خواهد داشت. مددکاران اجتماعی و مشاوران به‌عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
5. اهمیت توجه به تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بررسی موانع و خلاء های موجود در آن ( با نگاهی به حقوق فرانسه )

میلاد جها نی جناقرد؛ بهرام هاشمی شهری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 92-104

http://dx.doi.org/10.22034/jlps.2021.2.2

چکیده
  تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
انتشارات سامی

مدیر مسئول:
  دکتر عباس سهراب زاده   دکتر سامی سجادی فر

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
  سید بهمن خدادادی

دستیار سردبیر:
  سجاد مؤمنی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا الکترونیکی: 2783-4336

ابر واژگان