فقه و مبانی حقوق اسلامی
بررسی فقهی مصادیق معروف و منکر اقتصادی

طیبه یوسفی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 143-159

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.5

چکیده
  زمینه: بی‌تردید احیاء و اجرای دو اصل مهم و مورد توصیه‌ی دین اسلام یعنی «امربه‌معروف» و «نهی از منکر» در همه‌ی عرصه‌ها و شئونات زندگی به‌ویژه عرصه‌های اقتصادی در این فرایند بسیار اثربخش و راهگشا می‌باشد. در نظام اقتصادی اسلام، انگیزه فعالیت‌های اقتصادی تحصیل رضای خداوند است و هدف؛ سلامتی اقتصادی فرد خانواده، اجتماع ...  بیشتر