ضرورت ثبت رسمی سند و اموال منقول

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 161-173

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.1

چکیده
  امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در ...  بیشتر

حقوق خصوصی
دعاوی مربوط به املاک مجهول المالک

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.6

چکیده
  اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت‌های مجهول‌المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت‌شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت‌ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه‌برداری ...  بیشتر