مدیر مسئول


دکتر عباس سهراب زاده گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

استادیار علوم سیاسی

  • a.sohrabzadehgmail.com
  • 09183416383

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جوچن اسمیت موسسه الهیات Evangelische، دانشگاه پادربورن، پادربورن، آلمان

استاد الهیات، اخلاق و فلسفه دین

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور کلاوس وون استوش گروه الهیات تطبیقی، دانشگاه پادربورن، پادربورن، آلمان

پروفسور الهیات تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور پیر لوری Ecole Pratique des Hautes Etudes، پاریس، فرانسه

استاد معارف اسلامی، عرفان مسلمان; باطن گرایی اسلامی; نظرات قرآن

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید بهمن خدادادی پژوهشگر فوق دکتری در حقوق کیفری، آلمان

حقوق کیفری و جرم شناسی

دستیار سردبیر


سجاد مؤمنی گروه حقوق، دفتر انتشارات سامی، ایلام، ایران

حقوق، گرایش حقوق جزاوجرمشناسی

  • s.momeni1060gmail.com
  • 09362186464

مدیر مسئول


دکتر سامی سجادی فر گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران

دانشیار شیمی آلی