فراخوان پذیرش مقاله
نشریه حقوق و مطالعات سیاسی دروه اول شماره سوم، سال ۱۴۰۰ مقالات پژوهشی شما را می پذیرد. 
از تمامی اساتید و دانشجویان گرامی دعوت میگردد تا مقالات علمی خود را از طریق سایت نشریه و ثبت مقاله ارسال نمایند.

ایمیل نشریه: jlps2021jlps@gmail.com 

ایمیل پشتیبانی: s.momeni1060@gmail.com 

شماره تماس: 09362186464
لینک نشریه جهت ثبت نام و ارسال مقاله: http://jlps.samipubco.com 
با تشکر – دبیرخانه ی نشریه حقوق و مطالعات سیاسی