«نشریه حقوق و مطالعات سیاسی»

پیشوند DOI اختصاص داده شده برای شرکت انتشارات سامی (mEDRA): 10.48309

DOI: 10.48309/JLPS

«نشریه حقوق و مطالعات سیاسی» یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که توسط انتشارات سامی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث حقوق و مطالعات سیاسی پایه گذاری شده است و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات سامی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی به صورت فصلنامه در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
تبیین سیاست جنایی تقنینی در قبال بزه دیدگی زنان با توجه به اسناد داخلی و بین المللی

پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.1

چکیده
  نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص‌یافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیک‌طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می‌سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش‌بینی تأسیسات ویژه‌ای را در این زمینه آشکار می‌سازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامع‌ومانعی صورت نگرفته است، بررسی همه‌جانبه و تحلیل منطقی ...  بیشتر

پژوهشی حقوق خصوصی
بررسی نقض غیر مستقیم حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

سجاد حسنی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 17-27

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.2

چکیده
  در نظام حقوقی ایران، به‌رغم قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نهاد نقض غیرمستقیم حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از آن باهدف حمایت مطلوب‌تر شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی انجام می‌شود. نقض غیرمستقیم عبارت است از خطایی که هرچند مستقیماً نقض حق فکری را به دنبال ندارد، اما مقدمات آن را فراهم آورده، سبب وقوع ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
واکاوی و آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری ایران

پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 28-38

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.3

چکیده
  قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این ...  بیشتر

پژوهشی حقوق بین‌الملل
بررسی روش های حل تعارض قوانین در حقوق موضوعه ایران

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 39-49

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.4

چکیده
  تعارض قوانین زمانی پیش می‌آید که یک رابطه خصوصی به‌واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در نظریه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می‌دهد. روش دوم که به روش ...  بیشتر

پژوهشی حقوق خصوصی
نقش و جایگاه وکیل دادگستری در حقوق کیفری ایران و فرانسه

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 50-59

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.5

چکیده
  مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین‌های اساسی به‌منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون‌گذار ...  بیشتر

پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران

هادی محمدپوری صوری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 60-70

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.6

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافته‌ها نشان می‌دهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکل‌گرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدم‌کفایت قواعد عمومی مسئولیت در ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی1392 و تطبیق آن با متون فقهی

سیدمحمد حسینی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 270-287

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.4.3

چکیده
  در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم ...  بیشتر

حقوق خصوصی
عدم استعفا وکیل از وکالت ضمن عقد لازم

اسد مهدوی راد؛ احمد خسروی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.2

چکیده
  عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می‌شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل

عطیه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 190-207

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.3

چکیده
  زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
مسئولیت عوامل مؤثر در جراحی در حقوق ایران با نگاهی به آموزه های فقهی

سجاد مؤمنی؛ فیروزه گراوندی؛ احمد خسروی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.1.1

چکیده
  زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، به‌عنوان یکی از مقوله‌های موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به ­سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیه‌بر این دو قاعده توجیه نموده‌اند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
اعتبار اقرار از منظر حقوق شهروندی

نسیم مختاری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 248-257

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.4.1

چکیده
  اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می‌نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل به آن استناد می‌شود. اصولاً در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به‌عمل‌آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از ...  بیشتر

پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن

هادی محمدپوری صوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.2.1

چکیده
  زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و هم‌چنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده ...  بیشتر

ابر واژگان