وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
حقوق جزا و جرم شناسی
مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی به‌عنوان یکی اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی

اسماعیل قمری؛ هدی قمری

دوره 3، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 254-265

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.4.2

چکیده
  اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به‌موجب آن دولت‌ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین­المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیلی بر مبانی حقوقی مداخله کیفری در موضوع حجاب

اسماعیل قمری؛ ناهید مرادی زاده

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 186-196

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.3.3

چکیده
  از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بازخوانی اصل صلاحیت جهانی در نظام‌های حقوق کیفری

اسماعیل قمری؛ هدی قمری

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 197-211

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.3.4

چکیده
  یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به‌منظور جلوگیری از بی مجازات ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی تحولات سازمانی پلیس در پیشگیری ازجرم در راستای سیاست جنایی مشارکتی

الهه اسلامی؛ اسداله موحدی گنجینه کتاب

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.2.2

چکیده
  سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
تبیین سیاست جنایی تقنینی در قبال بزه دیدگی زنان با توجه به اسناد داخلی و بین المللی

پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.1

چکیده
  نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص‌یافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیک‌طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می‌سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش‌بینی تأسیسات ویژه‌ای را در این زمینه آشکار می‌سازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامع‌ومانعی صورت نگرفته است، بررسی همه‌جانبه و تحلیل منطقی ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
واکاوی و آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری ایران

پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 28-38

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.3

چکیده
  قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی مفهوم و جایگاه عدالت کیفری مشارکتی عرصه نظام کیفری

ایمان مدنیان

دوره 2، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 260-276

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.4.1

چکیده
  زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادی‌های فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین می‌کند که در سال‌های متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنون‌که قانون‌گذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانون‌گذار در سازمان‌های مردم‌نهاد ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی حقوق شاکی در قوانین کیفری

ایمان مدنیان؛ محمدرضا الهی منش

دوره 2، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 277-297

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.4.2

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبه‌جلو در طول این چند سال بوده، می‌توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهره‌مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
سیاست جنایی مشارکتی و تحولات سازمانی پلیس در پیشگیری ازجرم

عطیه وجدانی فخر

دوره 2، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 307-323

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.4.4

چکیده
  سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه‌های اخیر مطرح و کم‌وبیش در کشورهای اروپای قاره‌ای به‌عنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو به‌عمل‌آمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذل‌توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
رابطه سببیت در جرم و چالش‌های مسئولیت کیفری با نگرشی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

عطیه وجدانی فخر؛ طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 203-213

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.3.3

چکیده
  در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
قصاص در جنایات (نمونه موردی ماده 301 قانون مجازات اسلامی)

طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 246-259

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.3.6

چکیده
  مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم می‌باشند بنابراین رابطه ابویت منحصراً قصاص را منتفی می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌کند ولی ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
مبانی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مستوجب حد

منصوره دلیلی؛ محمدرضا الهی منش

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 122-132

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.3

چکیده
  با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی 1392

عطیه وجدانی فخر؛ فاطمه الهی منش؛ محمدرضا الهی منش

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 160-171

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.6

چکیده
  قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
مسئولیت جزائی مباشرت و تسبیب در جرم

سجاد مؤمنی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 85-93

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.1.6

چکیده
  نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش‌های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به‌ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به‌دست‌آمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکل‌ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
اعتبار اقرار از منظر حقوق شهروندی

نسیم مختاری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 248-257

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.4.1

چکیده
  اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می‌نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل به آن استناد می‌شود. اصولاً در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به‌عمل‌آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
علم قاضی در رسیدگی قضایی و نقش آن در تحکیم حقوق شهروندان

عطیه وجدانی فخر؛ سیدمحمد حسینی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 258-269

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.4.2

چکیده
  جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی می‌تواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای ‌بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی1392 و تطبیق آن با متون فقهی

سیدمحمد حسینی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 270-287

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.4.3

چکیده
  در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
ضرورت ثبت رسمی سند و اموال منقول

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 161-173

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.1

چکیده
  امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل

عطیه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 190-207

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.3

چکیده
  زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
اهمیت توجه به تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بررسی موانع و خلاء های موجود در آن ( با نگاهی به حقوق فرانسه )

میلاد جها نی جناقرد؛ بهرام هاشمی شهری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 92-104

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.2

چکیده
  تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
پزشکی از راه دور و مسولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

صادق نامداری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 105-119

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.3

چکیده
  سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی جرم شناختی قاچاق انسان (مطالعه موردی روسپی گری )

فاطمه وجدانی فخر

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 120-133

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.4

چکیده
  قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکآن‌که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرائم سازمان‌یافته است که از ابتدای دهه‌ی 1990 میلادی شدت یافته و تا این‌که در این سال‌های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل‌شده است که معمولاً باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره‌کشی جنسی موردبحث قرار می‌گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده‌ای بسیار ...  بیشتر