نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان،ایران.

چکیده

تربیت به‌طور عام و تربیت دینی به‌طور خاص در هر نظام آموزش‌وپرورش، متأثر از دیدگاه‌هاست، پژوهش و نقادی این دیدگاه‌ها و پیش‌فرض‌های حاکم بر آن‌ها، می‌تواند نظام‌های تربیتی را از آسیب نگه دارد. پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تأمل در جریانات اسلامی یک امر ضروری است. یافته‌ها: این پژوهش از نوع نظری بوده که باهدف اطلاع از عوامل مؤثر بر تربیت، نظر فلاسفه و دانشمندان اسلامی درباره تربیت، شاخص‌ها و ویژگی‌های تربیت دینی قرآنی همچنین مبانی، اهداف، اصول، روش‌ها، موانع و راهکارهای تربیت دینی قرآنی است و مهم‌ترین سؤال این است که تربیت دینی قرآنی، راهکارها و عوامل بازدارنده آن چگونه است؟ روش پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی بوده که جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کار کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به موضوع پژوهش انجام گردیده است.نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که تربیت یکی از مباحث موردتوجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است و تربیت دینی و قرآنی دارای شاخص‌ها، ویژگی‌ها، مبانی، اصول، روش‌ها راهکارهای خاصی است که عمل به آموزه‌های دین مبین اسلام و قرآن، رفع کننده موانع و عوامل بازدارنده آن است . مطابق یافته‌های تحقیق برای تحقق تربیت دینی و قرآنی مطلوب، اساتید و معلمان و خانواده‌ها باید با اتخاذ شیوه‌های نوین و اصیل، اولین و اثربخش‌ترین عامل در پیشبرد این امر مهم باشند.


کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Religious Fundamentals and Quran Education, Its Strategies and Deterrents

نویسنده [English]

 • Leila Hosseinzadeh Cham Gordani

Master of Theology and Islamic Studies, Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University of Hamadan, Iran

چکیده [English]

Education, in general, and religious education, in particular, in any education system is impacted by viewpoints, research, their critiques and assumptions governing them can protect educational systems from harm. It is essential to investigate the identity of religious education and position of religious experience in this field by reflecting Islamic issues.This is a theoretical research aims to inform factors affecting education, Islamic philosophers and scientists’ views about education, indicators, characteristics of Quran religious education, principles, goals, methods, obstacles and strategies of Quran religious education and the most prominent question as what is Quran religious education, its strategies and deterrents? The research method is analytical-descriptive in which information is collected as library- based and by referring to the documents related to the research topic. The results of descriptive analysis of research data indicate that education has been one of profound issues to various religions and schools throughout the centuries and religious and Quran education has features, principles, principles, methods are particular strategies following religious teachings, Islam and Quran remove obstacles and impediments. According to the findings, to achieve the desired religious and Quran education, professors, teachers and families should be the first and most effective factor in advancing this issue by adopting new and original methods.


کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • Religion
 • Quran
 • Faith
 • Philosophy
 • Family
 • Moderation

 

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 1. *قرآن

  **نهج‌البلاغه

  1. ابن منظور، ابوالفضل، جمال‌الدین، محمد بن مکرم. (1414). لسان العرب، ج16، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر،لبنان، چاپ سوم.
  2. ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا. (1404). معجم مقائیس اللغة، ج2، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،ایران، چاپ اول.
  3. شهید ثانی زین‌الدین بن علی. (1364). آداب تعلیم و تعلم در اسلام، ترجمه منیه المرید فی آداب المفید والمستفید، مترجم سید محمدباقر حجتی، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  4. اصفهانی، حسین بن محمد راغب. (1412). مفردات الفاظ القرآن، ج2، دار العلم - الدار الشامیة، سوریه، چاپ اول.
  5. اصفهانی، مجلسی دوم، محمدباقر بن محمدتقی. (1410). بحار الأنوار،ج3، مؤسسه الطبع و النشر، بیروت، لبنان، چاپ اول.
  6. انصارى شیرازى، قدرت الله. (1429). موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، ج3، چاپ اول، قم، مرکز فقهى ائمه اطهار (ع).
  7. ابن طاووس، علی بن موسی. (1330). جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع، مترجم عباس القمی؛ مصحح ابوالقاسم بن محمدتقی، تهران: شیخ احمد شیرازی.
  8. بنی‌هاشمی، محمد. (1389). درآمدی بر تربیت عقلانی، انتشارات منیر، تهران، چاپ اول.
  9. سید رضی، محمد. (1414). نهج البلاغة، در یک ج، مؤسسه نهج‌البلاغه، قم - ایران، چاپ اول.
  10. طبرسی، احمد بن علی. (1403). الاحتجاج، 1 ج، نشر مرتضی، مشهد - ایران، چاپ اول.
  11. طبرسی، امین الاسلام، فضل بن حسن. (1410). مجمع‌البیان، ج3، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد - ایران، چاپ اول.
  12. فراهیدی، خلیل بن احمد. (1410). کتاب العین، ج8، نشر هجرت، قم - ایران، چاپ دوم.
  13. قرشی، سید علی‌اکبر. (1412). قاموس قرآن، ج2، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چاپ ششم.
  14. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب. (1429). الکافی (ط - دار الحدیث)،ج2، دار الحدیث للطباعة و النشر، قم - ایران، چاپ اول.
  15. مصطفوی، حسن. (1402). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج3، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران - ایران، چاپ اول.
  16. نوری، محدث، میرزا حسین. (1408). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، بیروت - لبنان، چاپ اول.