نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدحقوق، گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، ایلام، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، ایران

چکیده

انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانون‌گذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آن‌ها اتفاق می‌افتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار گرفت. این مقالات با جستجوی پایگاه‌های داده، فصلنامه حقوق، مجله علمی ایران، sid.ir، فصلنامه حقوق و حقوق و انتشارات سیویلیکا، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی، با استفاده از کلمات کلیدی مانند تقسیم، اموال مشاع، مالکیت مشاع، مالکیت تقسیم به‌دست‌آمده است. همچنین از مجلات علمی برجسته از مقالات و وب‌سایت‌های فوق‌الذکر گرفته‌شده است. با توجه به اموال مشترک، شیء یا منفعت یا مذهب یا اموال مشابه یا امین، قانون‌گذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است تا با اجماع و توافق بین آن‌ها تقسیم را به‌دلخواه انجام دهند و در صورت عدم توافق، متقاضی تقسیم می‌تواند از تعهدات شرکا برای انجام تقسیم‌بندی بخواهد. بر اساس آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مرجع صالح برای درخواست تقسیم املاک ثبت‌شده اداره ثبت محلی است که ملک در آن واقع‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dissemination in Ownership and Division of Common Property

نویسندگان [English]

 • Yusra Tarafdare Monfared 1
 • MohamadMohsen karami 2

1 Master Student of Law, Private Law, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Ilam, Iran

2 Master of Law, Private Law, Islamic Azad University of Ilam, Iran

چکیده [English]

Dissemination in common ownership and property division is subject to the rules and regulations which the legislature has observed in order to ensure the health of people's financial and transactional relations. Dissemination in ownership occurs in cases without the individuals’ will and sometimes with their motivation.In this investigation, all articles published up to the winter 2021 in Persian in distribution in ownership and division of common property were reviewed. These articles by searching databases, Law Quarterly, Iranian Scientific Journal, sid.ir, Jurisprudence and Law Quarterly and Civilica Publications, Private Law Research Quarterly, using keywords such as division, common property, common ownership, division ownership have been obtained. It has also been derived from prominent scientific journals from the above-mentioned articles and websites.Due to the common property, object or benefit or religion or similar or trustee property, the legislator has in the first place permitted the partners to make the division as they wish by consensus and agreement between them and if no agreement is reached, the split applicant can want the partners’ obligations to conduct division.Based on the research and division law and sale of common property approved in 1978, the competent authority to request the division of registered properties is the local registration office in which the property is located..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Division
 • Common Property
 • Common Ownership
 • Division Ownership
 1. آدابی، حمیدرضا. (1388). حقوق ثبت تخصصی، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل.
 2. امامی، سید حسن. (1382). حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ شانزدهم، انتشارات اسلامیه، تهران.
 3. ایران یارباطی، بابک. (1385). مجموعه نظیر مشورتی حقوقی (1342-1385)، چاپ اول، مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران.
 4. پورسلیم بناب، جلیل. (1386). بررسی حقوق و نحوه تفکیکی و افراز (املاک اراضی باغات)، انتشارات آریان، چاپ دوم، تهران.
 5. پورسلیم بناب، جلیل. (1384). بررسی نحوه تفکیک املاک اراضی و باغ­ها و افراز آن‌ها، انتشارات آریان، چاپ دوم، تهران.
 6. تفکریان، محمود. (1388). حقوق ثبت املاک، چاپ سوم، تهران، موسسه نگاه بینه.
 7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1382). حقوق ثبت، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران.
 8. سرخی، علی. (1385). تقسیم مال مشترک، جلد اول، انتشارات فکر سازان، چاپ دوم، تهران.
 9. شهری، غلامرضا. (1382). حقوق ثبت‌اسناد و املاک، چاپ پانزدهم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، تهران.
 10. صفایی، سید حسن. (1382). دوره مقدماتی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران.
 11. قربانیان، حسین. (1388). درآمدی بر مواد 101 قانون شهرداری و 154 قانون ثبت، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، تهران.
 12. کاتوزیان، ناصر. (1384). الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
 13. کاتوزیان، ناصر. (1373). حقوق مدنی (مشارکت‌ها و صلح) دوره عقود معین، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، تهران.
 14. کاتوزیان، ناصر. (1384). حقوق مدنی ایقاع نظریه عمومی، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران.
 15. کاتوزیان، ناصر. (1385). مقدمه علم حقوق، چاپ پنجاهم، نشر میزان، تهران.
 16. کاشانی، سید محمود. (1385). حقوق مدنی قراردادهای ویژه، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
 17. میرزایی، علیرضا. (1384). قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، انتشارات بهنامی، تهران.
 18. میرزایی، علیرضا. (1385). حقوق ثبت کاربردی و عملی، نشر بهنام، تهران.
 19. قربانیان، حسین. (1389). «تقسیم ترکه»، ماهنامه دادرسی، شماره 79، سال چهاردهم.