نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،ایران

چکیده

در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت‌ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته‌شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت‌اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل‌توجه این است که این اختلاف و اشتباهات حتماً بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر این صورت اختلاف و اشتباهات مزبور موردنظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حل‌وفصل شود. مهم‌ترین ماده‌قانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 است که حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در 8 بند احصاء نموده است ولی غیر از آن‌ها موارد بی‌شماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آن‌ها در صلاحیت هیئت نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیله اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیئت نظارت حل‌وفصل می‌کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Process of Property Registration, Mistakes and Record Disputes

نویسنده [English]

 • Mary Mirzabeigi

PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

During the recording process, despite supervisions and observations, there may be disagreements and mistakes among individuals and registration offices. Thus, solutions have been considered to eliminate the given mistakes. Disputes and mistakes have been determined and introduced by the Supervisory Board and the High Registration Council (Articles 6 and 25). It is worth to note that these differences and mistakes should be between individuals and registration offices. Otherwise, the mentioned disputes and mistakes in the law are not registered and should be resolved by the other authorities such as the judiciary. The most prominent article of registration law dealing with registration disputes and mistakes is Article 25, which states the limits of competence and duties of the supervisory board and lists the cases and mistakes instances in 8 paragraphs. However besides them, there are countless cases of mistakes in the provisions of registration law, all of which are within the competence of the supervisory board. Mistakes cases may also occur in notary offices, which in the first stage, the relevant notary public is responsible for correcting the mistake, and if it is not within the authority of the notary public, it will be resolved in the registry office and the supervisory board.

کلیدواژه‌ها [English]

 • registration mistakes
 • effective mistakes
 • ineffective mistakes
 • Supervisory Board
 • Supreme Registration Council
 1.  

  1. اباذری فومشی، منصور. (1386). مجموعه محشای از قانون ثبت‌اسناد و املاک، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
  2. آدابی، حمیدرضا. (1388). حقوق ثبت تخصصی، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل.
  3. پورسلیم بناب، جلیل. (1384). بررسی نحوه تفکیک املاک اراضی و باغ­ها و افراز آن‌ها، انتشارات آریان، چاپ دوم.
  4. پورسلیم بناب، جلیل. (1386). بررسی حقوق و نحوه تفکیکی و افراز (املاک اراضی باغات)، انتشارات آریان، چاپ اول.
  5. تفکریان، محمود. (1388). حقوق ثبت املاک، چاپ سوم، تهران، موسسه نگاه بینه.
  6. شهری، غلامرضا. (1382). حقوق ثبت‌اسناد و املاک، چاپ پانزدهم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، تهران.
  7. میرزایی، علیرضا. (1383). حقوق ثبت کاربردی، انتشارات بهنامی، چاپ اول.
  8. نجفی، ایرج. (1386). حقوق ثبت املاک، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول.
  9. نسیمی، سعید. (1380). مجموعه حقوق ثبت و آئین‌نامه‌ها و مقررات ثبتی، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول.