نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فقه و اصول، فقه خانواده، دانشگاه الزهرا، قم، ایران

چکیده

اجتماع کوچک خانواده نیز مثل یک اجتماع بزرگ نیاز به یک مدیر عاقل و توانا دارد که بتواند این اجتماع را به خوبی رهبری کند و در صورت بروز مشکل، فصل الخطاب باشد و سایرین هم به‌خصوص زن باید این مدیریت را بپذیرند.این مقاله باهدف بررسی ماهیت نشوز زوجین به مسئله نشوز زوج وزوجه به روش کتابخانه ای پرداخته است و با بررسی آیات 34 و128 سوره نساء ونطر مراجع به این نتیجه رسیده است که خداوند برای حفط کیان خانواده در صورت استنکاف هریک از زن ومرد از وظایف واجب خود نسبت به دیگری راهکارهایی رابیان می کند تا مشکل در همان محیط خانواده حل شود و از این طریق احترام خانواده حفظ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Study of Desertion Nature among Couples

نویسنده [English]

 • Sakineh Kazemi Georgian

PhD in Jurisprudence and Principles, Family Jurisprudence, Al-Zahra University, Qom, Iran

چکیده [English]


The small community of family, like a large community, needs a wise and capable manager who can lead this community well and in the case of issues, it is the refusal of speech and so on, particularly females should accept this management. This article aims to examine the nature of couples’ incompetence that in a library method and by examining verses 34 and 128 of Surah Al-Nesa and studying the references, it has been concluded that God preserves solutions for the family protection to solve the issue in the same family environment and thereby maintain family respect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • IIncest
 • Husband
 • Wife
 • Guardianship

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 1. قرآن ترجمه فولادوند

  1. صدوق، محمد، بن علی ابن‌بابویه. (1409 ه ق). من لا یحضره الفقیه، مترجم: غفاری، علی‌اکبر و محمدجواد و صدر بلاغی، نشر صدوق، تهران، اول.
  2. ابن منظور، ابوالفضل، جمال‌الدین محمد بن مکرم. (1414 ه ق). لسان العرب، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، سوم.
  3. اشتهاردی، علی پناه. (1417 ه ق). مدارک العروه، دارالاسوه للطباعه و النشر، تهران، اول.
  4. حر عاملی، محمد بن حسن. (1409 ه ق). تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، موسسه آل البیت علیهم‌السلام، قم، اول.
  5. حلی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن. (1418 ه ق). المختصرالمنافع فی فقه الامالیه، موسسه المطبوعات الدینیه، قم، ششم.
  6. حلی، مقداد بن عبدالله سیوری. (بی تا). کنزل العرفان فی فقه القرآن، مترجم: بخشایشی عبدالرحیم عقیقی، قم: پاساژ قدس پلاک 111، اول.
  7. خمینی، سید روح‌الله موسوی. (بی تا). تحریرالوسیله، موسسه مطبوعات دارا لعلم، قم، اول.
  8. خویی، سید ابوالقاسم موسوی. (1418 ه ق). موسوعة الامام الخوئی، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، اول.
  9. راوندی، قطب‌الدین، سعید بن عبدالله. (1405 ه ق). فقه القرآن، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی (رَحمَة اللّه)، قم، دوم.
  10. زنجانی، سید موسی شبیری. (1419 ه ق). کتاب نکاح، ج 4 و 25، موسسه پژوهشی رأی پرواز، قم، اول.
  11. سالاری فر، محمدرضا. (1388). درآمدی بر نظام خانواده در اسلام، مرکز نشر هاجر، قم، سوم.
  12. طباطبائی، سید محمدحسین. (1390 ه ق). المیزان فی تفسیر القرآن، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، دوم.
  13. طبرسی، فضل بن حسن. (1372). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، سوم.
  14. عاملی، شهید اول، محمد بن ملکی. (1410 ه ق). اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، دارالتراث – الدار الاسلامیه، بیروت، اول.
  15. فخر رازی، محمد بن عمر. (1420 ه ق). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیروت، دوم.
  16. فراهیدی، خلیل بن احمد. (1410 ه ق). العین، هجرت، قم، دوم.
  17. فومنی بهجت، محمدتقی. (1426 ه ق). جامع المسائل، ج 4، دفتر معظم، قم، دوم.
  18. قرائتی، محسن. (1379). تفسیر نور، ج 2، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، تهران، سوم.
  19. قرشی، علی‌اکبر. (1412 ه ق). قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ششم.
  20. گلپایگانی، سید محمدرضا موسوی. (1409 ه ق). فقه فتوایی، ج 4، دارالقرآن الکریم، قم، دوم.
  21. لنکرانی، محمد فاضل موحدی، (1421 ه ق). تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله- النکاح، چاپ اول، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام، قم، اول.
  22. محمد رشید، رضا. (1414 ه ق). تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، چاپ اول، لبنان: دارالمعرفة، لبنان، اول.
  23. مغنیه، محمدجواد. (1424 ه ق). التفسیر الکاشف، دارالکتب الاسلامی، قم، اول.
  24. مکارم شیرازی، ناصر. (1371). تفسیر نمونه، ج 3 و 4، دارالکتب الاسلامی، تهران، دهم.
  25. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن. (1413 ه ق). فقه استدلالی، موسسه کیهان، تهران، اول.
  26. نجفی، محمدحسن. (بی‌تا). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، هفتم
  27. واسطی، زبیدی، سید محمد مرتضی حسین. (1414 ه ق). تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، اول.
  28. یزدی، طباطبائی، سید محمدکاظم. (1409 ه ق). العروة الوثقی فیما تعمه البلوی، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، دوم.