وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

چکیده

قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکآن‌که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرائم سازمان‌یافته است که از ابتدای دهه‌ی 1990 میلادی شدت یافته و تا این‌که در این سال‌های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل‌شده است که معمولاً باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره‌کشی جنسی موردبحث قرار می‌گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده‌ای بسیار گسترده‌تر در سطح جهانی به شمار می‌رود. به‌طوری‌که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می‌زده‌اند، نه‌تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش‌ازپیش در گردابی فرو می‌روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست. قاچاق انسان به‌عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی‌توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به‌واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه‌ها یا زبآن‌همگانی است، نشانگر آمار نگران‌کننده قاچاق انسان در ایران است. پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف‌های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهاد‌های سازنده، در ابهام‌زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین‌المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criminological Investigation of Human Trafficking (Case study of Prostitution)

نویسنده [English]

 • Fatemeh Vajdani Fakhr

Master of Criminal Law and Criminology Islamic Azad University of Qom,Iran

چکیده [English]


Trafficking human beings, particularly females and children, known as modern slavery, has been an instance of organized crime being intensified since the early 1990s, and has become a global issue in recent years aimed for sexual exploitation. Trafficking is now an extent phenomenon worldwide so much many females, who have left their home and homeland to escape poverty and seek a better life, not only have not achieved it, but are increasingly plunged into a whirlpool for which there is no escape. Trafficking human beings as a criminal offense punishable in Iran does not have a long legal history, however due to the lack of accurate criminal statistics, it cannot be discussed about the real or near-real exchange rates of trafficking females. However what is in the newspapers or in the public language illustrates the alarming statistics on human trafficking in Iran. The present study aims to examine numerous ambiguities and weaknesses in domestic and international legal system on human trafficking. The author has also made great efforts in debugging and harmonizing Iranian criminal law with existing international documents by providing constructive solutions and suggestions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human trafficking
 • New slavery
 • Depravity
 • Prostitution
 • International conventions
 • Organized crime

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 1. اخوت، محمدعلی (1393) سردستگی در ارتکاب جرائم، فصلی نو در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بی‌جا، 1393.
 2. اردبیلی، محمدعلی، (1379) جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات بین‌المللی علمی-کاربردی، جلد اول.
 3. باباییف محمدعلی و نجیبیان، علی، (1390) چالش‌های پیشگیری وضعی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 75.
 4. بهروزی، ‌مریم، (1386) حجاب و آزادی، ‌مجموعه سخنرانی کنفرانس زن، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم.
 5. بیگی، جمال؛ (1392) راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان، فقه و حقوق اسلامی.
 6. دارابی، شهرداد؛ (1395) پیشگیری از جرم در مدل مردم‌سالار سیاست جنایی، تهران، نشر میزان.
 7. دی میت، ترسن، مک کرل، ریچارد سی لیوان، شلی جی، (1391) نیمرخ‌های جنایی، مترجمان: علی نجفی توانا و ابوب میلکی، چ اول انتشارات سنجش و دانش.
 8. دی میت، ترسن، مک کرل، ریچارد سی لیوان، شلی جی، (1391) نیمرخ‌های جنایی، مترجمان: علی نجفی توانا و ابوب میلکی، چ اول انتشارات سنجش و دانش.
 9. رایجیان اصلی، مهرداد؛ (1392) تحلیل بزه دیده شناختی قاچاق زنان‌ و کودکان: با نگاهی به ملاک‌های بین‌المللی و مقررات ایران، دانش و پژوهش حقوقی: دانشگاه شهید چمران اهواز.
 10. رایجیان اصلی، مهرداد؛ (1392) تحلیل بزه دیده شناختی قاچاق زنان ‌و ‌کودکان: با نگاهی به ملاک‌های بین‌المللی و مقررات ایران، دانش و پژوهش حقوقی: دانشگاه شهید چمران اهواز.
 11. زینعلی، جمیله (1384) پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی سیاسی جنایی ایران و سازمان ملل متحد در قبال قاچاق زنان» دانشگاه مفید.
 12. شاو، مارگارت، (1394) الگوهای بین‌المللی پیشگیری از جرم، ترجمه: شهرداد دارابی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 34.
 13. عباچی، مریم، (1391) ‌حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد.
 14. عطا زاده، سعید؛ (1394) بررسی فقهی حقوقی مقابله با قاچاق زنان با نگاهی به اسناد بین‌المللی، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب.
 15. عمید، حسن، (1362) فرهنگ فارسی عمید، چاپ هجدهم، انتشارات امیرکبیر.
 16. کلارک به نقل از صفاری، علی، (1392) مقالات در جرم‌شناسی و کیفرشناسی، انتشارات جنگل، چ دوم.
 17. کوشا، جعفر، (1384) تعزیرات حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، نیمسال دوم.
 18. گلدوزیان، ایرج، (1392) بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر دادگستر، چاپ بیست و یکم.
 19. محمدعلی اردبیلی، (1394) حقوق جزای عمومی، نشر میزان، جلد اول.
 20. محمد نسل، غلامرضا، (1387) پلیس و سیاست پیشگیری از جرم، چ اول، تهران، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
 21. معین، محمد، (1371) فرهنگ فارسی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد 2.
 22. نوبهار، رحیم، (1384) دین و کرامت انسانی، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید.
 23. نوربها، رضا (1392) زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین.
 24. ولیدی، ‌محمد صالح، (1390) کتاب جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم.