نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق، گرایش خصوصی، دانشکده آموزش الکترونیک، دانشگاه قم،ایران

2 کارشناس ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید قم،ایران

چکیده

اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت‌های مجهول‌المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت‌شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت‌ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه‌برداری و... را شامل می‌شوند. دلایل اصلی بروز این اختلافات و دعاوی را باید در عواملی از قبیل بالا بودن میزان املاک مجهول‌المالک ثبتی، عدم انحصار انجام معاملات از طریق اسناد رسمی، تفاسیر برخلاف فلسفه و هدف قانون ثبت، نقش بی‌حدومرز بنگاه‌های املاک در معاملات مربوط به اراضی و املاک و به همان میزان نقش حاشیه‌ای و کم‌رنگ دفاتر اسناد رسمی و فقدان نظام ثبت نوین و ... جستجو کرد. در این پژوهش راهکارهایی در راستای کاهش اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی و املاک ارائه‌شده‌اند که از عمده موارد آن باید به منحصر کردن انجام معاملات مربوط به اراضی و املاک با سند رسمی و صراحت در تعیین ضمانت اجراهای مناسب و پیشگیرانه برای آن، ثبت نمودن تمامی اراضی و املاک به نام مالکین واقعی و کنونی آن‌ها، اصلاح رویه قضایی از طریق توجه هر چه بیشتر به قانون ثبت و روی آوردن به ثبت نوین اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Related Claims to Unknown Owner’s Property

نویسندگان [English]

 • zahra Rahimi 1
 • Reza Rashidi 2

1 Master of Laws, Private Orientation, Faculty of Electronic Education, Qom University, Iran

2 Master of Human Rights, Mofid University of Qom, Iran

چکیده [English]

In terms of registration status, lands and properties are in one of the unknown cases of registered as current (i.e., in registration process), or registered ownership, and in each of these situations, particular claims account for the highest percentage of cases. These lawsuits consists of ownership proof, expropriation, obligation to prepare an official document, disputes over boundaries, aggressive possession and conflicting transactions and fraud, etc. The main reasons for these disputes and lawsuits should be in factors such as the high level of unknown property of registered owners, non-monopoly of transactions through official documents, interpretations contrary to the philosophy and purpose of the registration law, the unlimited role of real estate companies in related transactions that should be searched for lands and properties, as well as the marginal role of notaries and the lack of a new registration system.


کلیدواژه‌ها [English]

 • properties
 • unknown property
 • land
 • expropriation
 1. اسکافی، نادر. (1390). فرهنگ ثبتی، تهران، انتشارت دادگستر، چاپ پنجم.
 2. امامی، سید حسن. (1384). حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ج 9، چاپ 18.
 3. امامی، سید حسن. (1390). شرح قانون ثبت‌اسناد و املاک، چاپ پنجم، تهران، انتشارت شرکت کانون کتاب.
 4. تفکریان، محمود. (1388). حقوق ثبت شناخت دفاتر اسناد رسمی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات نگاه بینه.
 5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378). آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.
 6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1393). حقوق ثبت، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم.
 7. حسینی واقف، احمدعلی. (1387). ادله‌ی اثبات دعوا، تهران، انتشارات دانش نگار.
 8. حسینی، سید علی. (1389). حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت‌اسناد، تهران، انتشارات گنج دانش.
 9. دهخدا، علی‌اکبر. (1372). لغتنامه(دوره 14 جلدی)، نشر دانشگاه تهران، ج4، چاپ اول، 1372.
 10. زارعت، عباس. (1384). «نحوه اثبات مالکیت در دعاوی خلع ید»، نشریه پیام آموزش، شماره 13.
 11. شمس، عبدالله. (1389). ادله اثبات دعوا، تهران انتشارات دراک، چاپ نهم.
 12. شهری، غلامرضا. (1380). حقوق ثبت‌اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم.
 13. شهری، غلامرضا. (1389). حقوق ثبت‌اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 14. صاحبی، مهدی. (1391). نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول، انتشارات آداک، چاپ اول.
 15. صالحی، حمید. (1385). حقوق ثبت‌اسناد و املاک در ایران، انتشارات فرهنگی شرق، چاپ اول.
 16. عمید، حسن. (1389). فرهنگ فارسی، سرپرست تألیف و ویرایش فرهاد قربان زاده، تهران، انتشارات اشجع، چاپ نخست، ذیل کلمه زمین.
 17. معین، محمد. (1375). فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، ذیل کلمه سند.
 18. میرزایی، علیرضا. (1383). حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول.