نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق، گرایش خصوصی دانشکده آموزش های الکترونیک دانشگاه قم،ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید قم،ایران

چکیده

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد.بدون شک اسناد رسمی در مقابل سایر اسناد، مزایا و امتیازات چشمگیر وقابل توجهی دارند که از جمله آنها می‌توان به اعتبار مفاد و مندرجات این اسناد، غیر قابل خدشه بودن آنها از سوی اشخاص ثالث و طرفین سند، لازم الاجرا بودن آنها و قابلیت اجرای آنها بدون مراجعه به دادگستری و درنتیجه کم نمودن کار محاکم دادگستری اشاره کرد. این امتیازات و آثاراسنادرسمی، قانونگذاررا به تدوین قوانین ومقررات مختلفی سوق داده ودرنتیجه ضمانت اجراهای خاصی را برای اجرای سریع مفاد اسنادرسمی‌تدوین نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessity for Official Registration of Movable Property

نویسندگان [English]

 • Zahra Rahimi 1
 • Reza Rashidi 2

1 Master of Law, Private Orientation, Faculty of Electronic Education, Qom University

2 Master of Human Rights, Mofid University of Qom,,Iran

چکیده [English]

Today, the judicial policies of numerous legal systems are aimed at declining the courts’ workload and taking effective action by resolving issues, lawsuits and disputes of individuals in other sectors. Many efforts have been thus made in the legal system of the Islamic Republic of Iran. One of the most prominent ways to obtain this goal is to emphasize the preparation of documents in notaries. Given that notaries are one of the legal authorities in the preparation of official documents in relation to the property and obligations and contracts of individuals, and on the other hand, it is possible to implement their provisions and meanings without going to court, plays a significant role in line with this goal. The most important goal that is pursued in the regulation of any document is its implementation. Undoubtedly, official documents have significant advantages than the other documents, including the contents’ validity and of these documents, their inviolability by third parties to the document, their enforceability and capability. Likewise, their implementation without referring to the judiciary and thus reduce the work of the justice courts. These privileges and effects of notarial deeds have led the legislature to formulate various laws and regulations, and as a result, have extended particular performance guarantees for the rapid implementation of the provisions of notarial deeds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • document
 • execution
 • notaries
 • official registration
 • transactions
 • Iranian legal system
 1. اباذری فومشی، منصور. (1385). نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت، انتشارات خرسندی، چاپ دوم.
 2. امامی، سید حسن. (1372). حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج 6، چاپ دوازدهم.
 3. بهرامی، بهرام. (1389). اجرای مفاد اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم.
 4. بهرامی، بهرام. (1382). آئین دادرسی مدنی کاربردی، موسسه فرهنگی بینه، چاپ ششم، 1382.
 5. تفکریان، محمود. (1382). حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی)، انتشارات نگاه بینه، چاپ چهارم.
 6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1376). دانش‌نامه‌ی حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم.
 7. حسن‌زاده، بهرام و آدابی حمیدرضا. (1389). اجرای مفاد اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول.
 8. حمیدی واقف، احمدعلی. (1384). حقوق ثبت، نشر حقوقدان، چاپ اول.
 9. خداداد، جنت. (1390). «نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی»، مجله کانون سردفتران.
 10. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.
 11. زاهدی، عاطفه. (1387). آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
 12. شهری، غلامرضا. (1380). حقوق ثبت‌اسناد و املاک، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ پانزدهم.
 13. صالحی، حمید. (1385). حقوق ثبت‌اسناد و املاک در ایران، انتشارات فرهنگی شرق، چاپ اول.
 14. معین، محمد. (1360). فرهنگ فارسی، ج 1، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.
 15. منصور، جهانگیر. (1386). مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، نشر دیدار، چاپ پنجم.
 16. مهاجری، علی. (1387). شرح اجرای احکام مدنی، جلد دوم، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم.
 17. میرزایی، علیرضا. (1383). حقوق ثبت کاربردی، انتشارات بهنامی، چاپ اول.