نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش‌ فقه و مبانی حقوق اسلامی علوم تحقیقات تهران ،ایران

چکیده

زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. زندانها در صدر اسلام ، یا در حجاز بودند یا در عراق ، در این زمان رسول اکرم (ص) و خلیفه اول زندان و مکان مخصوصی برای حبس کردن مجرمان نداشتند، دقت در وضعیت زندانها در دوران پس از اسلام نشانگر این است که معمولا حکومت ها زندان را به عنوان مجازات خشن و با شرایط بسیار سخت ، به ویژه علیه اقدام کننده بر ضد حاکمیت ، مورد استفاده قرار می دادند با پیدایش انقلاب اسلامی قانون اسلامی در مورد زندانهای ایران اجرا شد. در اصل هدف از طبقه بندی بندی زندانیان جلوگیری و پیشگیری از آسیب های احتمالی است که ممکن است به زندانی وارد شود و نیز سهل تر شدن نگهداری زندانیان ، بطوریکه کمترین مشکل را برای خودشان و مسئولین زندان ایجاد کنند و از عالی تر طبقه بندی ، اصلاح و تربیت و بازپروری و توانبخشی زندانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

History and Classification of Prisons in Iran and Islam

نویسنده [English]

 • Mehrangiz Karimi

PhD student in Theology and Islamic Studies, majoring in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Research Sciences, Tehran University,Iran

چکیده [English]

Prison is a category which is relevant to the crime and deviation (from laws, mysticism and ethics) in society. Throughout human history, there have always been those who have acted in contrast to the laws and regulations of society, and the governing systems of societies have provided punishments for such individuals to avoid society from deviating and to uphold its laws and morals. On one side, one of these practices and tools is to punish, and on the other side, to return criminals to the normal life in society. Prisons were in the early days of Islam, either in Hejaz or in Iraq. At that time, the Holy Prophet and the first caliph did not have a particular prison or place to imprison criminals. Prison was applied as a harsh punishment with very difficult conditions, more specifically against those who acted against the regime. With the advent of the Islamic Revolution, the Islamic law on Iranian prisons was implemented. Primarily the purpose of classifying prisoners is to avoid and prohibit possible harm to the prisoner, as well as to make it easier to keep prisoners, so as to make the least issues for themselves and prison officials, and to enhance the classification and education and rehabilitation of the prisoners, as well

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prison
 • Ddefinition
 • History
 • Classification
 • Government

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 1. ابن عابدین. (1410). ردالمختار علی الدر المختار، بیروت، المکتبه العلمیه
 2. آخوندی، محمود. (1368). آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 3. باهری، محمد. (1347). حقوق جزای عمومی، پلی‌کپی دانشگاه تهران.
 4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1374). ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم،‌ انتشارات گنج دانش.
 5. جندی، عبدالملک. (1942م). المسوعه الجنائیه، دایره المعارف جلد نهم، بیروت، دارالمعرفه.
 6. الجوهری، اسماعیل بن حماد. (1407). الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار، چاپ چهارم،‌ بیروت، دارا لعلم الملائین.
 7. حر عاملی، محمد بن حسن. (1410).‌ وسائل الشیعه، ج12 ، انتشارات مکتب اسلامیه.
 8. حنفی، ابن همام. (1412). شرح فتح القدیر،‌ داراحیاء الترث العربی، بیروت.
 9. راغب اصفهانی، ابوالقاسم محمد بن الحسین بن الم فضل. (1404). المفردات فی القریب القرآن ، چاپ دوم، نشر کتاب، تهران.
 10. راوندی، مرتضی. (1368). سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران، نشر چشمه.
 11. زمخشری، جار الله محمد بن عمر. (1411). الفائق فی الغریب الحدیث،دارالمعرفه،‌ بیروت.
 12. سپهری، محمد. (1373). زندان از دیدگاه اسلام، 1373 ، سازمان تبلیغات اسلامی.
 13. شمس، علی. (1375). «پژوهشی درباره زندانبانی اسلامی» ، اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان خراسان.
 14. شمس، علی. (1382). حقوق زندانیان در مقررات داخلی و بین المللی، چاپ دوم، انتشارات راه تربیت.
 15. شمس، علی. (1382). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی زندان، چاپ اول، تهران، انتشارات راه تربیت.
 16. صانعی، پرویز. (1371). حقوق جزای عمومی، جلد اول،‌ انتشارات گنج دانش.
 17. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن. (1412). الاستبصار، تحقیق السید حسن الموسوی الخراسان، تهران، دار الکتب العلمیه.
 18. طوسی، محمد بن حسن(1416)، الخلاف، تهران، مطبعه تابان.
 19. عباچی، مریم. (1380). حقوق کیفری اطفال (در اسناد سازمان ملل متحد)، چاپ نخست، انتشارات مجد.
 20. عبدی، عباس. (1377). تأثیر زندان بر زندانی(آسیب‌شناسی اجتماعی)، مؤسسه تحقیقاتی و انتشارات نور
 21. عوده، عبدالقادر. (1405). التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی.، بیروت، مؤسسه الرساله.
 22. فوکو، میشل. (1378). مراقبت و تنبیه(تولد زندان)، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، چاپ نخست، نشر نی.
 23. قرشی، سید علی‌اکبر. (1354). سیری در اسلام، قم، انتشارات دارالتبلیغ.
 24. قند رو بیجار پس، اسماعیل. (1386). موقعیت حبس در فقه و حقوق جزای ایران، تابستان،‌ جلد اول، ناشر پا اندیشه.
 25. گودرزی بروجردی، محمدرضا. (1383). تاریخ تحولات زندان، تهران، نشر میزان.
 26. محسنی، رضا علی. (1387). «آسیب‌شناسی مجازات زندان و حبس»، ماهنامه شماره 67، سال دوازدهم.
 27. مروتی، سهراب. (1386). «بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم»، شماره 2، سال 37 ، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
 28. مصطفی، عطیه. (1416). نظم الحکم بمصر فی عهد الفاطمیین، مطبعه الاعتماد ، بیروت.
 29. مظفر، محمدرضا. (1386). اصول الفقه، دارالنعمان، النجف.
 30. المنتظری، حسینعلی. (1408). دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
 31. وائلی ، احمد. (1362). احکام زندان در اسلام، ترجمه محمد حسین بکایی ، چاپ دوم ، نشر فرهنگ اسلامی
 32. هومن، احمد. (1339). زندان و زندانیان یا رژیم پنی تانسیر، انتشارات دانشگاه تهران.