نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال،ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،ایران.

چکیده

جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی می‌تواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای ‌بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ما مطرح‌شده است و فقها درباره چندوچون آن به بحث و گفتگو پرداخته‌اند. داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده‌دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع‌الشرایط در کنار ولایت است. قضا، یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرأت بتوان گفت که اساسی‌ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است. چنانچه بخواهیم صرفاً به موازین فقهی و شرعی تمسک و استناد کنیم درمی‌یابیم که در عصر غیبت ولایت قضائی «بالنیابة» به فقیه جامع‌الشرایط سپرده‌شده و اصولاً داوری غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. لذا مقاله حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سرانجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می‌رسد که در حقوق موضوعه ایران باتوجه‌به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به‌عبارت‌دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی می‌کند اما نمی‌تواند در صدد اثبات امری بر آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Judge Knowledge in Judicial Proceedings and Its Role In Strengthening Citizens Rights

نویسندگان [English]

 • Atiyeh Vejdanifakhr 1
 • Seyyed Mohammad Hosseini 2

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Azad University, North Tehran Branch, Iran

2 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ilam Branch, Iran.

چکیده [English]

The permission of a non-innocent judge to rely on his personal knowledge as a judge is one of the long-standing issues recently become a problem which is afflicted by the judiciary. The matter of whether a judge can consider himself as non-reliance in a trial and vote only with his knowledge or whether being adhered to the reasons proposed by both parties in the trial has long been raised in our law and jurists have discussed its practice. Arbitration between the people and the resolution of lawsuits is a provincial position and the judge is in charge of this position. Judgment is a religious position and one of the duties of a comprehensive jurist other than the guardianship. It is one of the prominent pillars of the Islamic government, and perhaps it can be stated with confidence that the most basic duty of any government is resolving hostility and the issue of conflict between citizens as well as justice realization in numerous social areas. If we want to rely merely on jurisprudential and religious standards, we find that in the era of the absence of judicial guardianship, “in vain” is entrusted to a comprehensive jurist, and in principle, judging a non-jurist or not authorized by the jurist is illegitimate and non-influential. Hence, the proposed study has been dedicated to identify the significance, definition, impact and evaluative techniques of judge knowledge and finally, after discussing the relevant issues, it is concluded that in Iranian law, according to existing laws, only science of the evidence is valid. And the judge's personal knowledge is only in charge of controlling function of the other evidence. In other words, it merely stands for the untrue evidence, but cannot try to prove anything.

کلیدواژه‌ها [English]

 • judicial proceedings
 • judge knowledge
 • citizens
 • citizenship rights
 1. پیران، پرویز. (1376). «شهر شهروند مدار»، نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، دوره 11، شماره 117-118.
 2. تاموشات، کریستیان. (1391). حقوق بشر، مترجم شریفی طراز کوهی، حسینی، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
 3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1387). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم.
 4. زمانی درمزاری، محمدرضا. (1393). وکالت در اسناد حقوق بین‌الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، (دوره‌های آموزشی تخصصی حقوق بشر).
 5. شاملو احمدی، محمدحسین. (1383). دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ج 1، اصفهان، نشر دادیار، چ اول.
 6. شریفی، محمدهادی؛ رفیعی مقدم، علی. (1391). «رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی»، تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 19.
 7. کلانتری، کیومرث. (1397). «بررسی فقهی و حقوقی علم قاضی در حقوق کیفری ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران و کارآموز قضایی.
 8. مدنی، سید جلال‌الدین. (1378). آئین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران نشر پایدار.
 9. نوروزی فیروز رحمت‌الله. (1394). اقرار در حقوق ایران؛ چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
 10. یوسفی، ایمان. (1392). تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری، ج 1، تهران، ناشران، جنگل، جاودانه.
 11. Mokhtari, N. (2021). 'Validity of Confession in Civil Rights Viewpoint', Journal of Law and Political Studies, 1(4), pp. 248-257.
 12. Karimi, M. (2021). 'History and Classification of Prisons in Iran and Islam', Journal of Law and Political Studies, 1(3), pp. 174-189.
 13. Momeni, S., Geravandi, F., khosravi, A. (2021). 'Responsibility of effective factors in surgery in Iranian law with a look at the teachings of jurisprudence', Journal of Law and Political Studies, 1(1), pp. 1-14.