نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق خصوصی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران،ایران.

چکیده

روش بررسی: در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام‌شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنِس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان‌های فارسی و انگلیسی در برداشت. پژوهش‌هایی که حجم نمونه و نحوه اجرای نامشخصی داشتند یا فقط روی پروتکل‌های امنیتی و بانکداری غیر الکترونیک انجام‌شده بود، از روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقالاتی که متن کامل آن‌ها در دسترس نبود نیز از مطالعه حذف شدند.
یافته‌ها: باتوجه‌به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین‌رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به‌منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیکی به‌طور گسترده‌ای به استفاده از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده‌اند. درنتیجه، طی چند دهه اخیر سیستم‌های پرداخت الکترونیک به‌تدریج در حال جایگزینی با سیستم‌های پرداخت سنتی هستند.
نتیجه‌گیری: بانک‌ها تحت تأثیر تغییرات جهانی‌شدن و آزادسازی مالی قرار دارند، در واکنش به این تغییرات
بانک‌ها خدمات قابل‌ارائه به مشتریان را گسترش وابستگی خود را به تکنولوژی افزایش می‌دهند در حالی که رقابت برای ارائه خدمات بانکی افزایش‌یافته است، بانک‌ها در تلاش هستند تا به سطوح بالاتری از پذیرش بانکداری اینترنتی در میان مشتریان خود برسند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An overview of the electronic banking system

نویسنده [English]

 • Fatemeh Farsian

Master of Law, Private Law major, University of Science and Research, Tehran Branch, Iran.

چکیده [English]

Analysis method: in this review study, which was conducted in 1400, articles indexed in proquest,scientific information, database (SID) magiran, ovid,Irandoc, Iranmedex, sciencedirect, cochrane,springer,google scholar, scopus databases were used. The collection of reviewed articles included 41 articles related to the last 20 years (from 2000 until now) in persian and English. Studies with unspecified sample size and implementation or only on non- electronic security and banking protocols, were excluded from the study. Articles whose full text was not available were also excluded from the study. Finding: Given that monetary and financial exchanges are an integral part of commercial exchanges, therefore, along with the expansion of global e-commerce, monetary and financial institutions to widely support and facilitate e- commerce widely use the information and communication technology they have brought. As a result, electronic payment systems have been gradually replacing traditional payment systems over the past few decades. Conclusion: Banks are affected by changes in globalisation and financial liberalisation, in response to which banks are expanding their service to customers, expanding their dependence on technology, while competition for banking services has increased. They are trying to reach higher levels of Internet banking acceptance among their customers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • electronic banking
 • customer decisions
 • electronic customer relationship management
 1. ابراهیم پور، علیرضا؛ خلیلی، مهدی و محمدرحیمیان. (1395). «بررسی رابطه مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک»، همایش‌های بین‌المللی بیمه و توسعه، دوره 21، پژوهشکده بیمه.
 2. اسفندیاری، محمد. (1394). «بررسی پروتکل‌های امنیتی تبادل داده در فضای مجازی». کنفرانس بین‌المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، ترکیه.
 3. اسماعیل نژاد آهنگرانی، مجید. (1391). «اصول و مفاهیم مدیریت ریسک». انتشارات روابط عمومی بانک سینا.
 4. اعلایی، مهدی، حاجی آقائی کشتلی، مصطفی، عموزادخلیلی، حسین. (1395). «بررسی روش‌ها و شگردها در کلاه‌برداری‌های نوین اینترنتی»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی، تهران.
 5. ترابی، مهرنوش، زمانی، کرشنا. (1392). «بررسی اعتماد و امنیت در تجارت الکترونیک و ریسک‌ها و تهدیدهای موجود در آن»، همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه‌های کامپیوتری، مدل‌سازی و امنیت سیستم‌ها، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.
 6. جماعت، علی، عسگری، فرید. (1389). «مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد داده‌کاوی» نشریه مطالعات کمی در مدیریت، دوره 1، شماره 3، ص 126-115.
 7. حسین زاده شهری، معصومه، قدک فروشان، مریم. (1391). «اولویت‌بندی ریسک‌های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی»، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره 4.
 8. خاتمی فیروزآبادی، سید محمدعلی. (1393). «ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان برون‌مرزی با تأکید بر شاخص‌های ریسک»، نشریه مدیریت تولید و عملیات، بهار و تابستان، دوره پنجم، ص 70 - 53.
 9. داوری، مجید رضا، پهلوانی قمی معصومه. (1388). «مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌های تجاری»، نشریه پژوهشنامه اقتصادی، ویژه‌نامه بانک، شماره ششم، ص 31 –
 10. سپهوند، رضا، بهداد فر، مسعود، عارف نژاد، محسن. (1394) «بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی در بانک مسکن»، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست و دوم، شماره 6.
 11. طوسی، ع. رستمیان، ر. 1395، «ریسک و تأمین مالی در بانکداری اسلامی مروری بر بانک‌های ایران و مالزی». چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم انسانی، اکراین.
 12. میر غفوری، سید حبیب‌الله، امین عاشوری، زهره. (1394). «ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها»، دو فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال هفتم، شماره - 13، ص 166 –
 13. یوسفی، م. اسماعیلی، ج. 1388، «مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک و چالش‌های آن در ایران». نخستین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیک، اردیبهشت، تهران.
 14. عباسی نژاد حسین و مهرنوش مینا. (1388). «بانکداری الکترونیکی»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
 15. خوش‌سیما، رضا؛ شهیکی تاش. (1391). «تأثیر ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره 4.
 16. صفری، سعید و سلیمانی، رضا. (1390)، «تحلیل مدیریت ریسک عملیاتی نظام بانکداری الکترونیک با استفاده از رویکرد خودارزیابی»، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 1-47.
 17. آسوشه، عباس؛ دیواندری، علی؛ کرمی، امیر؛ یزدانی. حمیدرضا. (1388). «شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعاتی در بانک‌های تجاری ایران»، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره یک، شماره سه، 88، ص 3-18.
 18. فتحیان، محمد؛ میر شفیعیان، حمیدرضا. (1387) «بررسی نقش مدیریت ارشد در توسعه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی»، دومین اجلاس جهانی بانکداری الکترونیکی.
 19. شاکری. عبدالله. (1386). «پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی بانکداری
 20. الکترونیک در ایران»، دانشگاه تربیت مدرس.
 21. فراهانی، سمیه. (1386). «پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بررسی و ارزیابی رویکردهای انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در ایران و ارائه یک رویکرد مناسب مطالعه موردی بانک پارسیان»، دانشگاه تهران.
 22. حمیدی زاده، محمدرضا؛ قره چی، منیژه؛ عبد الباقی، عبدالمجید. (1386). «بررسی عوامل زمینه‌ساز، چالش‌ها و تنگناهای توسعه بانکداری الکترونیک»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه مدیریت» سال هفتم، شماره بیست و هفتم، ص 35-54.
 23. توکل، نجمه؛ سرداری، احمد؛ قاضی‌زاده، مصطفی. (1393). «بررسی تأثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان با تأکید بر نقش واسطه‌گری رضایت و وفاداری مشتریان (موردمطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین شهرستان شیراز) دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست و یکم، دوره جدید شماره 3، ص 49-60.
 24. ارجمند نژاد، عبد المهدی. (1383). «اقدامات مؤثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی» مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اداره مطالعات و مقررات بانکی.