نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات ایلام

چکیده

در برخی قراردادها متعاقدین، برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، مبلغی مقرر می نمایند تا در صورت تخلف متعهد، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً "وجه التزام" می نامند. از رایج ترین اقسام وجه التزام، وجه التزام افزاینده بر اساس زمان میباشد. نکته قابل تأمل در خصوص این قسم از وجه التزام، زمان توقف تعلق و همچنین محدودیت یا عدم محدودیت وجه التزام به میزان تعهد اصلی می باشد، نکته قابل توجه و تامل این است که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد بوده و نوعی مجازات مدنی است که جهت تخلف در نظر گرفته شده است، یا اینکه وجه التزام برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود. در بیان علت اهمیت طرح موضوع وجه التزام در وضعیت اقتصادی کنونی کشور به این نکته بسنده می کنیم در اکثر قراردادهای منعقده فیمابین متعاقدین، طرفین قرارداد در حین انعقاد آن موضوع وجه التزام را مورد پذیرش و توافق قرار می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Adjustment of Contractual Obligation In Iran’s Jurisprudence and Subject Law

نویسنده [English]

  • Hassan Johari

Master of Laws, private law major, Islamic Azad University, Ilam Research Sciences Unit

چکیده [English]

In some contracts, to guarantee the obligations fulfillment and compensate for damages caused by delay or their non-fulfillment, the parties stipulate an amount to be paid as obligation to another party in case of breach by the obligee. This amount is called “commitment”. One of the most common kinds of obligations is time-based incremental obligation. The significant point to ponder about this type of obligation is its time of suspension and restriction or non-restriction to the amount of original obligation. It is noteworthy that if the obligation is a fine for the obligation breach and a type of civil punishment intended for violation or obligation is to compensate damages caused to the obligor due to the obligation breach. To express the obligation significance in the current economic situation of the country, it will suffice with this point. In most contracts concluded between the parties of the contracts, they accept and agree on the obligation during the contractual conclusion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obligation
  • Contract
  • Indefinite Contracts
  • Damages Determination