وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث، پیام نور تهران جنوب تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری معارف اسلامی، قرآن و متون، دانشکده علوم تربیتی، واحد شهر ری، تهران، ایران

چکیده

فرزندآوری حقی ثابت برای زوجین محسوب میگردد که آنان میتوانند در رابطه با زمان تولد، تعداد،فاصله سنی فرزندان و حتی امروزه در رابطه با جنسیت آنان آزادانه تصمیم بگیرند. با این وجود هر حقی در مقام امتثال با محدودیتهایی همراه است. در همین راستا حق فرزند آوری زوجین نباید به سلامت کودک و نیز منافع و مصالح افراد جامعه ضرر وارد آورد؛ چرا که در اینجا قاعده لاضرر موجب محدود شدن زوجین در اجرایی کردن آن حق میشود. کودکان بیدفاعترین انسانها میباشند و حمایت از آنان باید به مراتب بیشتر از بزرگسالان باشد و توجه به مصالح و منافع کودکان جزء اصول اساسی قوانین ومعاهدات بین المللی محسوب میگردد و تمامی جوامع باید سازوکارهای مناسبی را برای حفظ این اصول تدبیر نمایند. دیگر ذیحقی که در مقوله فرزند آوری وجود دارد، جامعه و مصالح آن میباشد.

در قانون حمایت خانواده سال 1391 به این مهم توجه نموده و در ماده 23 و تبصره آن زوجین را به انجام آزمایش هایی جهت تشخیص بیماری های واگیردار برای زوجین و فرزندان الزام نموده است. در تبصره همین ماده درصورتی که زوجین حامل بیماری های خطرناک برای جنین باشند، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولیدمثل گردد. اگرچه این ماده یک نوآوری و توجه به همه افراد خانواده و نیز جامعه میباشد، اما بعد از گذشت 7 سال از تصویب این قانون، همچنان شاهد ابهامات و نیز مشخص نبودن راهکار مناسب از سوی مقامات ذیصلاح هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Child Birth Right with Child Health and Social Benefit In Family Support Law of 2013

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Emamian 1
  • Robab Emamia 2

1 PhD Student in Theology, Quran and Hadith, Payame Noor Tehran South Tehran, Iran

2 PhD Student in Islamic Education, Quran and Texts, Faculty of Education, Shahr Rey Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]


Child Birth is concerned as a stable right for couples who can freely decide on the birth time, number, age gap of their children, and even nowadays related to their gender. Besides, any right to compliance deals with some restrictions. Similarly, the right of couples to the child birth should not hurt the child's health and social benefits, since the harmlessness rule limits couples in performing the mentioned right. Due to the fact that children are the most defenseless human beings, their support should be much more than that of adults so that their interests is among the fundamental principles mentioned in international laws and treaties, and all communities have to devise the appropriate mechanisms to maintain these principles. Another party in the category of child birth is society and its benefits. In the 2013 family support law, this issue is of high significance and in article 23 and its note; it has required couples to perform some tests to diagnose infectious diseases for couples and children. The mentioned article illustrates if the couple have any dangerous diseases for the fetus, care and supervision should include the reproduction prohibition. Although this article is an innovation and attention to all members of the family and society, after 7 years of its approval, it still has some ambiguities and lack of obvious resolutions from the competent authorities. Given that, the present study aimed to provide a correct explanation of the right to child birth by relying on legal principles as well as adhering to the rule of harmlessness and social order so that we can witness the birth of healthy children in near future

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Birth Right
  • Child Health
  • Social Benefit
  • Family Support Law of 2013

 

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company