نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایران

چکیده

افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ازجمله مسائل مهم در این زمینه می باشد. در مورد ماهیت افراز در قانون حکمی پیش بینی نشده است. بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف عقیده وجود دارد ولیکن بنظر می رسد بتوان ماهیت آن را عقد دانست. از جهت مالکیت اشخاص بر املاک و بررسی جنبه‌های حقوقی آن، همه املاک را ذیل املاک مشاع و املاک مفروز مورد تقسیم‌بندی قرار می‌گیرد شیوه‌های تقسیم در املاک مشاع و مفروز باهم تفاوت دارد. اشاعه در مالکیت ممکن است به‌صورت ارادی باشد یا قهری؛ نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که به دلیل مشکلات زیاد مالکیت در اموال مشاعی، اشخاص رغبتی به شراکت در مال با دیگری ندارند و به همین علت بحث تقسیم اموال مشاع به وجود می آید که لازم است نحوه تقسیم مال مشاع و همچنین مراجع صالح جهت تقسیم و افراز مال مشاع و تشریفات آن مورد بررسی قرار گیرد. مرجع افراز املاک مشاع گاهی دادگاه و گاهی اداره ثبت اسناد و املاک است. در این پژوهش، افراز املاک مشاع و آیین دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Court and Real State Registry Office Jurisdiction in Separation

نویسنده [English]

  • Malek DostMohammadi

Master of Laws, Private Law, Islamic Azad University, Ilam branch, Iran.

چکیده [English]

Separation, one of the branches of division, is among the cases considered as the dissolution cause of diffusion. Accordingly, each partner will take the possession of a certain part of property and will own it. Concerning the distribution of diffusion properties, some significant issues can be raised, among which the separation nature, the competent authority for separation, and decision-making about the request for separation of common property are prominent. There is no legal provision concerning the separation nature. Besides, there is a disagreement between jurists and lawyers. However, it seems that its nature is considered as a contract. From ownership viewpoint of property by individuals and its legal facets, all properties are divided into the common and exclusive properties. Yet, the methods of dividing common and exclusive properties are different. Diffusion in ownership may be voluntary or forced. It is noteworthy that that due to various issues on ownership in common property, individuals do not want to share property with others, and thereby, the division of common property rises. Competent authorities should be examined for distribution and allocation of common property and its formalities that is sometimes court and Real State Registry Office. In this study, the allocation of common property and its relevant procedure are analyzed as well as the other related issues

کلیدواژه‌ها [English]

  • Division
  • Separation
  • Distribution
  • Real State Registry Offices
  • Common Property
  • Separate Property