نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

Master student in law, private law, Islamic Azad University, Ilam Research Sciences Unit, Ilam, Iran

چکیده

بارداری با استفاده از روش رحم جایگزین، به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین متعلق به یک زوج متقاضی به رحم یک زن بارور سالم منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی تحویل می گردد. در جواز استفاده از رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، لکن برخی از فقها این امر را با رعایت شرایطی جایز شمرده اند. در صورت وجود یک رابطه قراردادی صحیح و الزام آور فی مابین مادر جایگزین و صاحبان جنین، مسئولیت های قراردادی ناشی از آن در خصوص نقض تعهدات و جبران خسارت میتواند منجر به مسائل حقوقی مختلفی گردد. در روش جایگزینی رحم، جنین را با وسایل پزشکی به رحم زنی بیگانه وارد می کنند و آن زن حمل را دربدن خود تا مرحلة تولّد پرورش می دهد و پس از وضع حمل، کودک را به پدر و مادر متقاضی تسلیم می نماید. این پدیده، منشأ بروز مسائل مختلف حقوقی است. نوع قراردادی که میان زوج متقاضی فرزند و بانوی صاحب رحم منعقد می گردد، شیوه نگارش، قالب و آثار حاکم بر آن، می تواند نقش بسزایی در رفع نگرانیهای طرفین و جلوگیری از اختلافات و دعاوی احتمالی داشته باشد؛ بنابراین از آنجایی که در این خصوص قانون خاص و یا رأی وحدت رویه ای وجود ندارد. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که آیا قرارداد واگذاری رحم برای پرورش فرزند دیگری مشمول ماده 10 قانون مدنی قرار میگیرد؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح می‌شود که؛ تبعیت این قراردادها از مادۀ 10 قانون مدنی برخوردار است. هدف از طرح این پژوهش این است که بررسی کنیم قرارداد استفاده از رحم جایگزین از عقود معین است یا نامعین. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Opponents Arguments in Legal Nature of Uterus Surrogacy Contract in Jurisprudence and Civil Law

نویسنده [English]

  • Zahra Mansouri

چکیده [English]

Pregnancy using uterus surrogacy technique is the one where embryo belonging to an applicant couple is transferred to the uterus of a healthy fertile female and after the pregnancy; the baby is delivered to the original parents. Given that permission, there is a different argument among jurists and lawyers. However, some jurists have mentioned this permission under some certain conditions. If there is a correct and binding contractual relationship between the surrogate mother and fetus owners, the resulting contractual responsibilities relevant to the obligations breach and its compensation can lead to various legal issues. In uterus surrogacy technique, fetus is inserted into the uterus of another female through some medical equipment, and that female nurtures the fetus in her body until the birth stage and after delivery, she presents the baby to the applicant's parents. This phenomenon is the emergent point of various legal issues. The type of contract that is concluded between a couple seeking a child and a female with uterus surrogacy, the recording method, format, and its governing works can play a significant role in solving the parties concerns and preventing the potential disputes and lawsuits, since there is no specific law or unanimity opinion in this regard. In the present study, the researcher seeks to answer this question that if the delivery contract over the uterus to raise another child is subjected to Article 10 in the Civil Code? To answer the mentioned above question, the hypothesis is raised that compliance with these contracts is subjected to Article 10 in the Civil Code. This study aimed to examine if the contract of uterus surrogacy is a substitute of definite or indefinite contracts. The data collection was done through analyzing the library-based resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surrogate Uterus
  • Artificial Fertility
  • Surrogate Mother
  • Genetic Parents