نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام واحد علوم و تحقیقات، ایلام، ایران

چکیده

هدف : مسئله فرزند آوری و اهتمام به نسل یکی از مهم‌ترین زوایای زندگی بشر بوده است و از همین رو خداوند میل و حب به فرزند را در ذات او نهادینه کرده و در همه ادیان الهی، انسان را به‌تبع فطرت او به داشتن فرزند ترغیب نموده است. دین اسلام نیز، در قالب آیات قرآن و روایات معصومین (ع) امر به فرزند آوری داشته و بر محاسن بسیار آن صحه گذاشته و علاوه بر تحسین نفس عمل فرزند آوری، تعدد و تکثر آن را که پایه کمی جامعه را تشکیل می‌دهد؛ موردتوجه قرار داده و در صورت تحقق شرایط خاص آن‌که ناظر به فرد، خانواده و جامعه است، دستور به ازدیاد نسل و تکثیر جمعیت داده و آن را یکی از مزایای مهم جوامع اسلامی و از عوامل قدرت و اقتدار تلقی نموده است. همچنین در خلال اهتمام به ازدیاد نسل، از ارتقاء کیفی آن فروگذار نکرده و با سلسله اوامری که در منابع دینی ذکرشده است، خواستار اعتلای کمال و مطلوبیت روحی و جسمی فرزند شده است. روش بررسی: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا زمستان 1401 به زبان فارسی درزمینه ی فرزند آوری از دیدگاه قرآن و ائمه اهل‌بیت (ع) موردبررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، فصلنامه پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، sid.ir، فصلنامه فقه تطبیقی و نشریات سیویلیکا، با استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر قرآن، حدیث، فرزند آوری، ازدیاد نسل، مطلوبیت، فرزند به‌دست‌آمده‌اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب‌سایت‌های فوق استخراج‌شده است. یافته‌ها: این بحث در طول تاریخ همواره محل مناقشه و اختلاف‌نظر در بین اندیشمندان بوده و موافقان و مخالفان تکثیر نسل با برشمردن مضرات و مزایای جمعیت زیاد، بر ابطال نظر یکدیگر مصر بوده‌اند. از سوی دیگر نحوه دستیابی و حصول فرزند و به‌بیان‌دیگر روش‌های متعدد و متنوع فرزند آوری از دیگر مباحث مهم در این زمینه بوده و دین اسلام در جهت ارزیابی کیفی این روش‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و در صورت اتخاذ هر روش، توصیه‌هایی در جهت چگونگی آن به‌صورت مستقیم در روایات و یا انتزاع احکام از روایات در مسائل مستحدثه پرداخته است.تعارض منافع : بدین‌وسیله نویسنده تصریح می‌نماید که هیچ‌گونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Having Children from the Perspective of the Qur'an and the Imams of the Ahl Al-Bayt

نویسنده [English]

 • Batul Mohammadi

, Master of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Ilam Branch, Science and Research Branch, Ilam, Iran

چکیده [English]

Purpose: The issue of having children and paying attention to the generation has been one of the most important aspects of human life, and for this reason, God has institutionalized the desire and love for children in his nature, and in all divine religions, he has encouraged man to have children according to his nature. . The religion of Islam, in the form of verses of the Qur'an and the traditions of the innocents (PBUH), has commanded childbearing and has confirmed its many merits. He has paid attention and in case of fulfilling the special conditions of the individual, the family and the society, he has ordered the increase of generations and the multiplication of the population, and he has considered it one of the important benefits of Islamic societies and one of the factors of power and authority. Also, during the effort to increase the generation, he did not give up on its qualitative improvement and with the series of orders mentioned in the religious sources, he demanded the improvement of perfection and the mental and physical desirability of the child.
Research method: In this study, all the articles published in Persian language until the winter of 1401 in the field of childbearing from the perspective of the Qur'an and the Imams of Ahl al-Bayt (AS) were examined. These articles are searched through databases, Fiqh Research Quarterly and Fundamentals of Islamic Law, Hohza information base, sid.ir, Comparative Fiqh Quarterly and Civilica publications, using keywords such as Quran, Hadith, childbearing, procreation, desirability, child. have been obtained. It has also been extracted from the above-mentioned articles and websites from reputable scientific journals. Findings: Throughout history, this discussion has always been a source of controversy and disagreement among thinkers, and the proponents and opponents of the multiplication of generations have insisted on refuting each other's opinion by enumerating the disadvantages and advantages of a large population. On the other hand, the way to achieve and obtain a child, and in other words, the many and varied methods of having children, are other important topics in this field, and the religion of Islam expresses its views in order to evaluate the quality of these methods, and if any method is adopted, it gives recommendations on how to do it. Directly in the hadiths or abstracting rulings from the hadiths, he has dealt with new issues.
Conflict of interest: The author hereby declares that there is no conflict of interest regarding the present research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qur'an
 • Hadith
 • Having children
 • Procreation
 • Desirability
 • Children

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 1. ابن‌بابویه، محمد بن علی. (1406ق). ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. قم: دارالشریف الرضی.
 2. ابن حیون نعمان بن محمد مغربی. (1385ق). دعائم الاسلام. تحقیق: فیضی، قم : موسسه آلال بیت (ع).
 3. ابن درید، محمد بن حسن. (1998). جمهرة اللغة. بیروت: دار العلم للملایین. چاپ اول.
 4. آیت‌اللهی، زهرا. (1395). دانش خانواده و جمعیت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دفتر نشر معارف، قم، چاپ پنجم.
 5. ترمذی، ابو عیسی. (1403ق). سنن ترمذی. تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف. بیروت: دارالفکر والنشر و التوزیع.
 6. تقوی، نعمت الله. (1383ش). مبانی جامعه‌شناسی. تبریز: آیدین.
 7. حر عاملی، محمد بن حسن. (1409ق). وسائل الشیعه. تحقیق: موسسه آل البیت علیهم السلام، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام.
 8. حسینی طهرانی، محمد حسین. (1435ق). رساله نکاحیه مشهد: موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام علامه طباطبایی. چاپ ششم.
 9. دهخدا، علی اکبر. (1344ش). لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.
 10. سجستانی، سلیمان بن اشعث. (1410ق). سنن ابی داود. تحقیق: سعید محمد اللحام، بیروت: دار الفکر و النشر و التوزیع.
 11. شانه چی، کاظم. (1382ش). علم الحدیث. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 12. طباطبایی، محمدحسین. (1417ق). المیزان. قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ پنجم.
 13. فیض کاشانی، محمد محسن. (1406ق). مفاتیح الشرایع. قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
 14. قزوینی، محمد بن یزید. (بی‌تا). سنن ابن ماجه. تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی. بیروت: دار الفکرللطباعه و النشر و التوزیع.
 15. کشی، محمد بن عمر. (بی‌تا). اختیارمعرفۀ الرجال، تحقیق: رضایی مهدی. قم : موسسه آل البیت (علیهم السلام).
 16. کلینی، محمد بن یعقوب. (1407ق). کافی. مصحح: غفاری علی اکبر؛ آخوندی محمد. تهران : دارالکتب الاسلامیه.
 17. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (1406ق). ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار. تحقیق، مهدی رجایی. قم: نشر کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
 18. مجلسی، محمد تقی بن مقصودعلی. (1406ق). روضة المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیه.
 19. مصطفوی، حسن. (1430). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم بیروت: دار الکتب الاسلامیه.
 20. میرداماد، محمدباقر بن محمد. (1311ق). الرواشح الاسماویة قم: دار الخلافه.
 21. نوری، حسین بن محمد تقی. (1408ق). مستدرک الوسائل. تحقیق: موسسه آل البیت علیهم السلام. قم: موسسه آل البیت علیهم السلام.