نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
پژوهشی فقه خانواده
بررسی فقهی ماهیت نشوز در زوجین

سکینه کاظمی گرجی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 80-91

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.1

چکیده
  اجتماع کوچک خانواده نیز مثل یک اجتماع بزرگ نیاز به یک مدیر عاقل و توانا دارد که بتواند این اجتماع را به خوبی رهبری کند و در صورت بروز مشکل، فصل الخطاب باشد و سایرین هم به‌خصوص زن باید این مدیریت را بپذیرند.این مقاله باهدف بررسی ماهیت نشوز زوجین به مسئله نشوز زوج وزوجه به روش کتابخانه ای پرداخته است و با بررسی آیات 34 و128 سوره نساء ونطر ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
اهمیت توجه به تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بررسی موانع و خلاء های موجود در آن ( با نگاهی به حقوق فرانسه )

میلاد جها نی جناقرد؛ بهرام هاشمی شهری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 92-104

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.2

چکیده
  تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
پزشکی از راه دور و مسولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

صادق نامداری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 105-119

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.3

چکیده
  سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی جرم شناختی قاچاق انسان (مطالعه موردی روسپی گری )

فاطمه وجدانی فخر

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 120-133

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.4

چکیده
  قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکآن‌که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرائم سازمان‌یافته است که از ابتدای دهه‌ی 1990 میلادی شدت یافته و تا این‌که در این سال‌های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل‌شده است که معمولاً باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره‌کشی جنسی موردبحث قرار می‌گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده‌ای بسیار ...  بیشتر

پژوهشی حقوق خصوصی
آثار حقوقی تحدید حدود مرزی در رودخانه ها ،با تاکید بر رودخانه های قابل کشتیرانی

ماری میرزابیگی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 134-146

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.5

چکیده
  هیدروپلیتیک به‌عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه  نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه  درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به‌ویژه در مورد رودخانه‌های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر دارند.تعداد دویست ...  بیشتر

پژوهشی حقوق خصوصی
دعاوی مربوط به املاک مجهول المالک

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.6

چکیده
  اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت‌های مجهول‌المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت‌شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت‌ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه‌برداری ...  بیشتر