پژوهشی
ضرورت ثبت رسمی سند و اموال منقول

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 161-173

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.1

چکیده
  امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در ...  بیشتر

پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
تاریخچه و طبقه بندی زندان در ایران و اسلام

مهرانگیر کریمی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 174-189

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.2

چکیده
  زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل

عطیه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 190-207

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.3

چکیده
  زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل ...  بیشتر

پژوهشی حقوق خصوصی
دادگاه صالح در حل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی

فاطمه فارسیان

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 208-217

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.4

چکیده
  ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده‌ است، ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی نقش و چالش های حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان (با مطالعه موردی شهرستان اردبیل)

میلاد جها نی جناقرد

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 218-232

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.5

چکیده
  حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان امری بسیار مهم و غیرقابل‌انکار است. بر همین مبنا سیاست افتراقی درباره اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی را در اتخاذ به پاسخ‌ها به همراه خواهد داشت. مددکاران اجتماعی و مشاوران به‌عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی ماهیت محرومیت و انفصال در نظام حقوقی ایران

اسماء صیدیوسفی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 233-247

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.6

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به ...  بیشتر