پژوهشی علوم سیاسی
بررسی وضعیت جنایات ارتکابی توسط داعش و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

عطیه وجدانی فخر؛ جواد طهماسبی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 94-108

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.1

چکیده
  زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء ...  بیشتر

پژوهشی حقوق خصوصی
عدم استعفا وکیل از وکالت ضمن عقد لازم

اسد مهدوی راد؛ احمد خسروی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.2

چکیده
  عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می‌شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
مبانی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مستوجب حد

منصوره دلیلی؛ محمدرضا الهی منش

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 122-132

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.3

چکیده
  با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای ...  بیشتر

پژوهشی حقوق اداری
اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

مجتبی ماهی گیر؛ زهرا اسدی؛ امیر یارحسینی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.4

چکیده
  مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک‌نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می‌کند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانه‌ای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که: استخدام همواره از بزرگ‌ترین مسائلی بوده که ذهن افراد ...  بیشتر

پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
بررسی فقهی مصادیق معروف و منکر اقتصادی

طیبه یوسفی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 143-159

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.5

چکیده
  زمینه: بی‌تردید احیاء و اجرای دو اصل مهم و مورد توصیه‌ی دین اسلام یعنی «امربه‌معروف» و «نهی از منکر» در همه‌ی عرصه‌ها و شئونات زندگی به‌ویژه عرصه‌های اقتصادی در این فرایند بسیار اثربخش و راهگشا می‌باشد. در نظام اقتصادی اسلام، انگیزه فعالیت‌های اقتصادی تحصیل رضای خداوند است و هدف؛ سلامتی اقتصادی فرد خانواده، اجتماع ...  بیشتر

پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی 1392

عطیه وجدانی فخر؛ فاطمه الهی منش؛ محمدرضا الهی منش

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 160-171

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.6

چکیده
  قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر ...  بیشتر