وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

 اهداف بنیادین و کلان «نشریه حقوق و مطالعات سیاسی» به شرح ذیل می‌باشد:

هدف عمده «نشریه حقوق و مطالعات سیاسی» فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حقوق و سیاست می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

 1. پاسخ‏گویى به نیازهاى عینى جامعه اسلامى ایران در زمینه مطالعات حقوق و مطالعات سیاست اسلامی
 2. معرفى بنیادهاى نظرى انقلاب اسلامى و پاسخ به چالش‏ هاى حقوقی
 3. تبیین تفکر اسلامى شیعى در عرصه اندیشه سیاسى
 4. تلاش در جهت تولید فکر و اندیشه سیاسى دینى بومى
 5.  نقد و بررسى نظریه‏‌ها و دیدگاه‌های مختلف حوزه حقوق و علوم سیاسی
 6.  معرفى و نقد اندیشه‏‌ها و جریان‏ هاى سیاسى  -  فکرى معاصر با تاکید بر دنیاى اسلام
 7. زمینه‌سازى براى تضارب آراء و هم فکرى محققان در حوزه مطالعات حقوق  - سیاسى

در راستای اهداف کلان «نشریه حقوق و علوم سیاسی» این نشریه آماده پذیرش مقالات در حوزه های موضوعی ذیل می باشد:

 • حقوق خصوصی
 • حقوق مدنی
 • حقوق مالکیت 
 • حقوق تجارت
 • حقوق جزا و جرمشناسی
 • حقوق جزای داخلی
 • حقوق جزای اختصاصی
 • حقوق جزای خارجی
 • علوم جرم یابی
 • علوم جرم شناسی
 • کیفرشناسی
 • حقوق عمومی
 • حقوق نفت
 • حقوق اساسی
 • حقوق اداری
 • آئین دادرسی
 • حقوق ثبت
 • حقوق کار
 • حقوق بانکی
 • حقوق بیمه
 • حقوق فضایی
 • و سایر حوزه های مرتبط با حقوق
 • جنبش ها و قیام های سیاسی با تاکید بر کشورهای اسلامی                              
 • روابط خارجی ایران به ویژه با کشورهای اسلامی
 • ولایت فقیه
 • حکومت اسلامی
 • فقه سیاسی
 • مسائل مستحدثه
 • فلسفه سیاسی
 • اخلاق و سیاست
 • دین و سیاست
 • اندیشه سیاسی اندیشمندان و متفکران مشهور داخلی و خارجی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • انتخابات
 • قوانین و مقررات سیاسی
 • نقد و بررسی آثار علمی حوزه علوم سیاسی
 • و سایر حوزه های مرتبط با علوم سیاسی
 • فقه و حقوق
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • و سایر حوزه های مرتبط با فقه اسلامی

به منظور دسترسی بهتر و سریع تر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد.