صاحب امتیاز نشریه: دکتر سامی سجادی فر (ss.sajjadifar@gmail.com)

مدیر انتشارات: دکتر سامی سجادی فر ، تلفن همراه: 09183432334

مدیر داخلی و اجرایی نشریه: سجاد مؤمنی ، شماره تماس و واتساپ: 09362186464 و ایمیل: (s.momeni1060@gmail.com)

ناشر: انتشارات سامی

تماس دفتر مجله:  jlps2021jlps@gmail.com   ، samipubco@gmail.com ، تلفن و فاکس: 988432226101+

آدرس:ایلام- چهار راه بهزیستی، بلوار خرم رودی، مجتمع نور

************************************************** ***********************************************


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image