نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

صاحب امتیاز نشریه: دکتر سامی سجادی فر ([email protected])

ناشر: انتشارات سامی (Sami Publishing Company)

مدیر انتشارات: دکتر سامی سجادی فر ، تلفن همراه: 09183432337

ایمیل ناشر: [email protected]

ایمیل نشریه:   [email protected]   

تلفن و فاکس نشریه: 988432226101+

آدرس دفتر نشریه: ایلام- چهار راه بهزیستی، بلوار خرم رودی، مجتمع نور

کدپستی: 6931448435

مدیر داخلی نشریه: سجاد مؤمنی ، شماره تماس و واتساپ: 09362186464 ، ایمیل: ([email protected])

************************************************** ***********************************************


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image