نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 127
تعداد پذیرش 74
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 74
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8392
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 13 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 50 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 12 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 58 %