وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

فرایند پذیرش مقالات

نحوه ارزیابی مقالات به صورت داوری بسته (دوسو ناشناس) و حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه مورد پژوهش به صورت زیر است:

گام اول. بررسی اولیه مقاله توسط دبیر اجرایی فصلنامه:

ابتدا مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در «راهنمای نویسندگان» بررسی می شود. در صورت وجود ایراد در فایل های «اصل مقاله» و «مشخصات نویسندگان» و رعایت نشدن شرایط و ضوابط مورد نظر فصلنامه، مقاله برای اصلاح یا تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد، در غیر این صورت برای دبیر تخصصی ارسال می گردد.

گام دوم. بررسی مقاله توسط دبیر تخصصی فصلنامه:

در صورت تکمیل بودن پرونده، پس از پیشنهاد داوران توسط دبیر تخصصی، مقاله جهت بررسی، انتخاب یا تعیین داور و در نهایت کسب اجازه برای ورود به فرآیند داوری، برای سردبیر ارسال می‌شود.

گام سوم. بررسی مقاله توسط سردبیر فصلنامه:

پس از انتخاب یا تعیین داوران توسط سردبیر، مقاله جهت ارسال به آنها برای دبیر اجرایی ارسال می‌شود.

گام چهارم. بررسی اولیه مقاله توسط داوران فصلنامه: 

در صورتی که داور خود را جهت داوری مقاله صالح تشخیص دهد، قبول داوری مقاله را اعلام می کند. به محض اینکه یکی از داوران، داوری مقاله را قبول نماید، وضعیت مقاله به حالت «در حال داوری» تغییر می کند. در صورتی که داور به هر دلیلی مایل به داوری مقاله ارسالی نباشد، از داوری مقاله انصراف می دهد و مقاله به داور دیگری که سردبیر تعیین نموده، ارسال خواهد شد.

گام پنجم. بررسی دقیق مقاله توسط داوران فصلنامه:

پس از اعلام قبولی داوری، داوران شروع به مطالعه و بررسی دقیق مقاله می نمایند و در نهایت نظر خویش را ظرف مهلت مناسبی در قالب یکی از چهار گزینه زیر اعلام می کنند: «قابل پذیرش»، «غیر قابل پذیرش»، «نیازمند بازنگری جزیی» و «نیازمند بازنگری کلی».

گام ششم. بازنگری در مقاله توسط نویسنده:

در صورتی که مقاله توسط داوران نیازمند بازنگری تشخیص داده شود، توسط سردبیر جهت بازنگری به نویسنده برگشت داده می شود. نویسنده در این مرحله بایستی ظرف مهلتی که توسط سردبیر تعیین می شود، نسبت به رفع ایرادات و اِعمال تغییرات مورد نظر داوران اقدام نماید.پس از بازنگری، مقاله باید مجدداً توسط نویسنده از طریق سامانه ارسال گردد تا موارد اصلاحی و تغییرات توسط داوران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مرحله ممکن است مقاله در نهایت مورد تأیید داوران قرار گیرد یا توسط آنها رد گردد. همچنین ممکن است داوران دوباره درخواست بازنگری نمایند.

گام هفتم. دریافت نظرات نهایی داوران و مطرح شدن مقاله در جلسه هیأت تحریریه فصلنامه:

در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید داوران قرار گیرد، مقاله برای صدور پذیرش در جلسه هیأت تحریریه فصلنامه مطرح می شود. در صورت تصویب مقاله در این جلسه، گواهی پذیرش مقاله توسط سردبیر فصلنامه صادر می شود.

در انتشارات سامی، ناشناس بودن تمامی کارکنان دخیل در روند بررسی مخصوصا داوران با استفاده از یک سیستم مدیریت آنلاین به نحو هر چه تمام تر انجام می شود.

برای حمایت از این روند لطفا در ارائه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

  • صفحه اول فایل ارسالی می بایست شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، وابستگی آنان و اطلاعات تماس به همراه ایمیل، شماره تلفن باشد.
  • صفحه دوم فایل ارسالی می بایست شامل تنها عنوان مقاله و نه هیچ اطلاعات دیگری باشد.
  • تمامی صفحات بعدی فایل نباید شامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان باشند.
  • لطفا نام نویسندگان را پیش از خلاصه مقاله و یا در پاورقی هیچ یک از صفحات ذکر نکنید.

پس از ارائه فایل به هر یک نشریات انتشارات سامی، تیم سردبیری مجله آن را بصورت اولیه بررسی می نماید. در صورتی که مقاله شروط اولیه لازم برای فرایند داوری را داشته باشد به داوران مرتبط فرستاده می شود تا  روند داوری دو سویه ناشناس انجام شود. پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم گیری بصورت یکی از گزینه های زیر انجام می شود:

  • قبول،
  • قبول مشروط ( نیاز به بازبینی و اصلاح)،
  • رد.

- داوری مقالات در نشریه حقوق و مطالعات سیاسی به روش داوری دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).
- داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
اقدام به داوری مقاله نمایند.

-تمامی مقالات ارسالی به پژوهشنامه علوم سیاسی قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب کنترل می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پیگیری خواهد شد.

 

درخواست اصلاحات در مقاله صرفاً جهت ارتقا مقاله نویسندگان است و به منزله نشر مقاله نیست. بعد از اصلاحات، مقاله مجدداً توسط داور و سپس هیئت تحریریه بررسی می شود و در صورت کسب امتیاز نشر و تأیید هیئت تحریریه وارد فرایند نشر خواهد شد. 

 

فرایند داوری و تصمیم گیری در فصلنامه مطالعات میان رشته ای ر علوم انسانی