وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
 

سیاست و رویکرد «نشریه حقوق و علوم سیاسی» در اخلاق پژوهش

- «نشریه حقوق و علوم سیاسی» در همه زمینه‌های اخلاق پژوهش (مسائل مربوط به نویسندگان، داوران، اعضای هیات تحریریه و ...) از اصول و قوانین کمیته بین المللی اخلاق در پژوهش  (COPE (Committee on Publication Ethics    پیروی می کند.

- اطلاعات شخصی همه نویسندگان برای کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند (مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی، داوران، مشاوران و ...) کاملاً محرمانه بوده و در صورت هر گونه مشکل، نویسندگان حق پیگیری دارند.

- استفاده و انتشار مطالب مندرج در «نشریه حقوق و علوم سیاسی» به شرط ذکر منبع بلامانع است.

- «نشریه حقوق و علوم سیاسی» در مورد قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، پایبند به قوانین مجوز Creative Commons می باشد.

- دانلود متن کامل مقالات «نشریه حقوق و علوم سیاسی» ، رایگان است. هر گونه سوء استفاده مالی از مقالات این نشریه پیگرد قانونی دارد.
- «نشریه حقوق و علوم سیاسی»  اصل مقاله‌های رد شده یا انصرافی را از آرشیو  خود خارج می کند و هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ها نخواهد داشت.

- «نشریه حقوق و علوم سیاسی»  از پذیرش مقالات ترجمه شده معذور است.

- چنانچه در مرحله داوری مشخص شود که مقاله همزمان علاوه بر «نشریه حقوق و علوم سیاسی» به سایر نشریات نیز ارسال شده است، در همان مرحله مقاله از روند داوری خارج می شود، و همه مسئولیت های آن با نویسندگان می باشد.

- چنانچه پس از انتشار مقاله مشخص شود که مقاله قبلا به زبان دیگر، یا به زبان فارسی در نشریه یا قالب دیگری منتشر شده است، با نویسندگان مقاله مطابق با قوانین Cope برخورد شده و مقاله از مجله حذف می گردد.

 • نویسنده نمی تواند همزمان ترجمه ی لاتین و فارسی یک مقاله را به دو نشریه به عنوان دو مقاله ارسال نماید در صورت مشاهده تخلف می باشد و برابر قوانین نشریه با این نویسندگان برخورد می گردد.

 

مسئولیت های اخلاقی و حقوق نویسندگان

1. مسئولیت صحت و اعتبار مقالات ارسالی به «نشریه حقوق و علوم سیاسی» بر عهده همه نویسندگان مقاله است.

2. آثار منتشر شده در«نشریه حقوق و علوم سیاسی» ، بیانگر دیدگاه اعضاء هیئت تحریریه و مسئولان این نشریه نمی باشد.

3. در صورتی که نویسنده از آثار پژوهشی دیگران یا بخشی از پژوهش های خود، بدون ارجاع به سند اصلی، استفاده کند، سرقت علمی محسوب شده و چنانچه در مرحله ارزیابی و یا حتی پس از انتشار مقاله این تخلف اثبات شود، مطابق مقررات با نویسندگان برخورد می شود.

4. مسئولیت عدم معرفی و اشاره به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش، برعهده نویسندگان مقاله است.

5. نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تقدیر با ذکر نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخ گویی دارند.

6. هر یک از نویسندگان مقاله موظفند به محض آگاهی از تخلف یا بی اخلاقی پژوهشی در مقاله (سرقت علمی و ادبی، داده سازی، گزارش نادرست، دستکاری در پژوهش و ...)، قبل یا پس از انتشار مقاله، موارد را با مستندات مربوطه به مجله گزارش دهند، تا براساس قوانین و مقررات مربوطه به آن رسیدگی گردد.
7.قبل از اقدام به انتشار، مقاله جهت تایید نهایی به نویسندگان ارسال می شود.

 • سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده‌ی عمدی از مقالات یا ایده‌های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می‌شود.
 • داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامی ست که محقق در عمل مطالعه‌ای را انجام نداده اما داده و نتیجه‌گیری ارائه می‌دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می‌دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده‌ها و نتایج آن را تغییر می‌دهد.
 • ارسال هم‌زمان: هنگامی ست که یک رونوشت به دو نشریه ارسال می‌شود.
 • ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده‌ها، و نتایج یکسان هستند.
 • ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن‌ها است.
 • سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه‌ی مؤلفان لیست شده در مقاله می‌بایست در انجام آن سهیم باشند.
 • دست‌کاری منابع: هنگامی ست که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می‌شود، درحالی‌که در محتوای متن نامی از آن‌ها برده نشده است.

 

 مسئولیت های اخلاقی و قانونی داوران

1. داوران اجازه ندارند مقالاتی را که برای ارزیابی در اختیار آنها قرار گرفته را در اختیار سایر افراد و همکاران خود قرار داده و اقدام به افشای نتایج آن نمایند.

2.داوران مقاله باید صرفا بر اساس مستندات علمی اقدام به ارزیابی مقاله نموده و از دخالت سلیقه شخصی و فاقد پشتوانه علمی و مستند، در امر داوری خودداری کنند.

3. چنانچه در هر مرحله ای مشخص گردد داور مقاله در رد یا تایید مقاله، سهوا یا از روی غرض و سلیقه مرتکب خطا و یا بی اخلاقی شده است، نشریه بر اساس قوانین و دستورالعمل های مربوطه با داور برخورد خواهد کرد.

 

 اصول کلی که داوران همتا ملزم به رعایت آن ها هستند:

داوران می بایست:

 • تنها به داوری نسخ اولیه ی مقاله هایی بپردازند که در حیطه ی توانایی حرفه ای آنان می گنجد و همچنین قادر به انجام آن ها در زمان معلوم هستند.
 • به محرمانه بودن اطلاعات داوری همتا احترام گذاشته و هیچ یک از اطلاعات نسخ اولیه را در هر یک از مراحل داوری فاش نکنند.
 • از اطلاعات به دست آورده هنگام داوری به نفع خود یا هر شخص یا سازمان دیگری استفاده نکنند و همچنین از این اطلاعات برای آسیب زدن و یا بی اعتبار جلوه دادن دیگران استفاده ننمایند.
 • ناسازگاری های بالقوه با علایق مجله را اطلاع دهند و یا اگر در زمینه یکی از ناسازگاری ها اطمینان حاصل نشده است با مجله مکاتبه کرده تا مطمین شوند.
 • اجازه ندهند که داوری آنها تحت تاثیر مسایلی چون ملیت، مذهب، باورهای سیاسی، جنسیت و یا دیگر مسایل این چنینی مربوط به نویسنده قرار گیرد.
 • در نقد ها بی طرف و سازنده باشند و  از خشونت کلامی، اصطلاحات زننده و توهین آمیز پرهیز کنند.
 • درک صحیحی از دو طرفه بودن فرآیند داوری همتا داشته و سهم خود از کار را در زمان مشخص شده انجام دهند.
 • جعل هویت شخصی دیگر در حین فرایند داوری سوء رفتار و بسیار جدی تلقی می شود.

 انتظارات در حین فرایند داوری همتا:

داوران می بایست:

 • در زمان مشخص شده پاسخگو باشند، به خصوص اگر قادر به انجام داوری نیستند.
 • اگر توانایی حرفه ای لازم را برای انجام داوری ندارند اطلاع دهند.
 • تنها در صورتی با داوری موافقت کنند که توانایی انجام آن تحت یک جدول زمان تفاهم شده را داشته باشند.
 •  هرگونه ناسازگاری با علایق را اطلاع دهند.
 • در موارد ناسازگاری در داوری از خط مشی مجله پیروی کنند.
 • نسخ اولیه ای را که پیشتر برای مجلات دیگر داوری کرده اند بطور کامل از ابتدا داوری کنند چرا که امکان تغییرات زیادی بین دو ارائه مختلف وجود دارد.
 • اطمینان حاصل کنند که پیشنهادات آنان مبنی بر داور جایگزین بر طبق تناسب آنان و نه موارد شخصی باشد.
 • از قبول داوری نسخه ی اولیه ای که فقط به منظور کسب اطلاعات در آن مورد، و نه داوری واقعی، تمایل به داوری آن دارند بپرهیزند.
 • اگر قادر به داوری بی طرفانه نیستند از قبول کار پرهیز کنند.
 • اگر به هر نحوی در پژوهش نقشی داشته اند از داوری آن پرهیز کنند.
 • اگر خود پژوهشی، شبیه به نسخه اولیه ارائه شده، در دست انجام دارند و یا به مجله دیگری ارائه کرده اند، از داوری کار خودداری کنند.

  انتظارات در زمان داوری:

داوران می بایست:

 • اگر هنگام داوری با ناسازگاری مواجه شدند که هنگام قبول کار آشکار نبود بلافاصله به مجله اطلاع دهند.
 • اگر قادر به داوری در مورد تمام قسمت های نسخه اولیه نیستند بلافاصله به مجله اطلاع دهند.
 • از داخل کردن اشخاص دیگر، از جمله دانشجویان و محقین تحت آموزش خود، در داوری بدون کسب اجازه از مجله خودداری کنند.
 • کل نسخه اولیه ارائه شده و نقدهای آن را محرمانه نگه دارند.
 • در مورد داوری دو سو ناشناس اگر به هویت نویسنده مشکوک هستند، و این امر باعث ناسازگاری خاصی می شود، مراتب را به مجله اطلاع دهند.
 • اگر هنگام داوری به بی قاعدگی خاص و یا نکته اخلاقی در مورد جنبه های مختلف کار برخوردند، بلافاصله به مجله اطلاع دهند.
 • از روی قصد داوری را طولانی تر از حد زمان بندی تعیین شده نکنند.  
 • اطمینان حاصل کنند که داوری آنان بر اساس خصوصیات کار ارائه شده و نه تحت تاثیر مسائل شخصی، مالی و یا ناسازگاری های دیگر باشد.
 • از تماس با نویسندگان کار بدون کسب اجازه از مجله خودداری نمایند.

انتظارات هنگام آماده کردن گزارش داوری:

داوران می بایست:

 • سازنده و بی طرف بوده و نویسندگان را از نظرات سازنده خود برای بهتر کردن نسخه اولیه آگاه سازند.
 • از ارائه نظرات توهین آمیز و اتهامات بی پایه و اساس خودداری کنند.
 • بطور جزئی به نقد بپردازند و در مورد نظرات کلی از شواهد مرتبط برای اثبات عقیده خود استفاده نمایند.
 • از حساسیت های ناشی از موارد مرتبط با زبان، به خصوص در مورد نویسندگانی که به زبان مادری خود نمی نویسند، آگاهی کامل داشته باشند.
 • تحقیقات مازاد اساسی و مورد نیاز برای اثبات ادعاهای مطرح شده در نسخه اولیه را دقیقا مشخص نمایند.
 • گزارش را به نحوی ننویسند که به گونه ای منفی و غیر عادلانه در مورد شخص خاصی باشد.
 • اطمینان حاصل کنند که نظرات و پیشنهاداتشان برای سردبیر مجله و نویسنده نسخه اولیه، هماهنگ و یکسان باشند.
 • از پیشنهاد استناد به کار خود داور، تنها برای بالا بردن میزان استنادات مقاله خود، پرهیز کنند.

 انتظارات پس از آماده کردن گزارش:

داوران می بایست:

 • نسخه اولیه ارائه شده و نقدهای آن را همچنان محرمانه نگه دارند.
 • اگر از سوی مجله در مورد داوری آنها تماس گرفته شد بلافاصله پاسخگو باشند و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند.
 • اگر مطلبی مرتبط پس از تسلیم گزارش به نظر داور رسید، که امکان تغییر در نظرات و پیشنهادات را بوجود می آورد، حتما به مجله اطلاع دهند.
 • گزارش آماده شده توسط داوران دیگر را مطالعه کنند تا درک آنان از موضوع و تصمیم حاصل شده افزایش یابد.
 • تلاش کنند تا خود را با درخواست های مجله، مبنی بر اصلاح گزارش خود و یا تسلیم مجدد نسخه اولیه داوری شده، تطبیق دهند. 

سرقت علمی و ادبی

انتشارات سامی، به عنوان انتشارات پیشگام علوم انسانی در سطح کشور، همواره پژوهش های اصیل و تحقیقات علمی معتبر را ارجمند شمارده است. در این راستا، انتشارات سامی هیچ گونه گذشتی در زمینه سرقت ادبی نشان نداده و همواره تمامی مقالات ثبت شده در ژورنال های این دانشگاه را با دقت هر چه تمام تر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از سرقت ادبی اطمینان حاصل کند. لازم به ذکر است که با توجه به شایع بودن سرقت ادبی در تولید آثار علمی، انتشارات سامی از هر روش ممکن برای مبارزه با این امر استفاده می کند.

انتشارات سامی از تعاریف و دستورالعمل های کمیته اخلاقیات در انتشارات (COPE) پیروی می کند. برای دسترسی کامل به این دستورالعمل ها، تعاریف و قوانین می توانید به آدرس www.publicationethics.org/resources مراجعه فرمایید.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

در این زمینه، تمامی ژورنال های انتشارات سامی از تعریف زیر در حیطه سرقت ادبی تبعیت می کنند:

استفاده از ایده ها، کلمات، و یا کل محصول بدون ارجاع به منبع اصلی، و استفاده از آن به عنوان ایده ها، کلمات، و محصول خود بصورت یک ایده یا محصول جدید که توسط شخص دیگری غیر از نویسندگان اصلی تولید شده است.

به عنوان یک واژه کلی، سرقت ادبی، مفاهیم مختلفی را در می گیرد:

 • کپی لغت به لغت: کپی کردن لغت به لغت، بصورت کلی یا جزئی، بدون استفاده از نشان نقل قول و یا ارجاع به منبع اصلی.
 • تاویل سطحی یا ناکافی: گرفتن ایده ها از منبع اصلی و تغییر ساختار لغات آن به نحوی که شیوه ی نثر نویسنده اصلی همچنان محسوس باشد.
 • سرقت ادبی مطالب تصویری: استفاده از نمودار ها، عکس ها، یا جداول، بصورت کلی یا جزئی، بدون ارجاع.
 • تاویل بدون ارجاع: گرفتن ایده ها از منبع اصلی و سپس تولید مطلب با نثر خود بدون رعایت اصول ارجاع و یا نقل قول.

لازم به ذکر است که انتشارات سامی، بدون توجه به منبع، هر گونه اثر بدون ارجاع یا نقل قول به منبع اصلی را سرقت ادبی تلقی می کند. اینگونه آثار عبارتند از: نویسندگانی که آثارشان چاپ شده یا چاپ نشده، تزها و پایان نامه های چاپ شده یا چاپ نشده، سخنرانی ها، آثار خود نویسنده، فایل های پاورپوینت (PowerPoint) مطالب تصویری آموزشی، مقالات ژورنال های علمی، مجلات و روزنامه ها و غیره.

انتشارات سامی تمامی مقالات ارائه شده را با دقت بررسی نموده و با هرگونه دزدی ادبی در هر مرحله از انتشار برخورد می نماید:

 • به محض رویت سرقت ادبی در مقالات تازه ارائه شده، کمیته ویرایش ژورنال به تصمیم گیری در این باره می پردازد. در صورتی که سرقت ادبی رویت شده به عنوان یک اشتباه تلقی شود، بلافاصله  به نویسندگان اطلاع داد شده و امکان تصحیح برای آنان فراهم می شود. در صورتی که سرقت ادبی از روی قصد تشخیص داده شود، به نویسندگان اطلاع داد شده و نام آنان در لیست سیاه انتشارات سامی قرار می گیرد. قرار گیری در لیست سیاه این انتشارات  موجب تبعاتی همسان در تمامی انتشارات علمی دانشگاهی شده تا آثار آتی این نویسندگان نیز مورد چاپ در این ژورنال ها قرار نگیرند. همچنین نویسندگانی که سرقت ادبی آنان تشخیص داده شود از ارسال آثار خود به این نشریه برای 5 سال محروم خواهند بود.
 • در مواردی بسیار نادر که اثری شامل سرقت ادبی چاپ شده باشد در کنار عواقب اشاره شده، اثر مربوطه بلافاصله از انتشارات سامی خارج شده و این امر بصورت رسمی از طریق سایت انتشارات علنی خواهد شد.

انتشارات سامی از سامانه مشابهت یاب سمیم نور جهت بررسی درصد همانندی استفاده می کند. این سامانه ها به بانک های داده متعددی  متصل بوده و برای تایید اصیل و معتبر بودن مقالات ارائه شده، آن ها را بارها از طرق مختلف با دسترسی به منابع حجیمی از داده های همسان مورد بررسی قرار می دهند. درصد همانندی مورد پذیرش انتشارات سامی تا 20 درصد است.