سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نویسندگان می توانند جهت اشتراک چاپی نشریه به ایمیل نشریه مکاتبه نمایند: jlps2021jlps@gmail.com

جهت اشتراک و دریافت مقالات آنلاین نیازی به هیچ گونه مجوز و مکاتبه ای با نشریه وجود ندارد. نویسندگان می توانند با مراجعه به وب سایت نشریه، آخرین آمار و اطلاعات و همچنین مقالات منتشر شده را دریافت نمایند.