مسئول مکاتبات و تماس‌های تلفنی از سوی نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
تمامی مکاتبات (ایمیل و پیامک) و تماس‌های تلفنی از سوی نشریه حقوق و مطالعات سیاسی صرفاً با نویسنده مسئولی است که در هنگام ارسال مقاله در سامانه تعیین شده است. همچنین درصورتی‌که مقاله (بر اساس نظرات داوران محترم و یا دبیر اجرایی نشریه) نیازمند بازنگری یا اصلاح شناخته شده باشد، صرفاً نویسنده مسئول می‌تواند موارد اصلاح یا بازنگری را در کارتابل خود در سامانه مشاهده، آن‌ها را انجام داده و درنهایت مقاله اصلاحی را مجدداً از طریق سامانه ارسال نماید. نکته اول: از میان نویسندگان مقاله (درصورتی‌که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد) حتماً باید یکی از نویسندگان ...

مطالعه بیشتر

ممنوعیت اضافه کردن نام نویسنده جدید
قابل توجه نویسندگان محترم نویسنده مسئول مقاله موظف است در زمان ارسال مقاله، نام و مشخصات همه نویسندگان همکار خود را وارد کند و در مراحل بعدی به ویژه هنگام پذیرش مقاله، فصلنامه به هیچ وجه مجاز نیست نام نویسنده جدیدی را اضافه کند. این کار خلاف اخلاق نشر است.

مطالعه بیشتر

فراخوان پذیرش مقالات علمی
فراخوان پذیرش مقالهنشریه حقوق و مطالعات سیاسی دوره سوم شماره اول، سال ۲۰۲۳ مقالات پژوهشی شما را می پذیرد. از تمامی اساتید و دانشجویان گرامی دعوت میگردد تا مقالات علمی خود را از طریق سایت نشریه ارسال نمایند. ایمیل نشریه: jlps2021jlps@gmail.comایمیل پشتیبانی:s.momeni1060@gmail.com شماره تماس: 09362186464 لینک نشریه جهت ثبت نام و ارسال مقاله: http://jlps.samipubco.com  با تشکر – دبیرخانه ی نشریه حقوق و مطالعات سیاسی Samipubco (http://jlps.samipubco.com/)نشریه حقوق و مطالعات سیاسینشریه حقوق و مطالعات سیاسی (JLPS)

مطالعه بیشتر