فراخوان پذیرش مقاله
نشریه حقوق و مطالعات سیاسی دوره سوم شماره اول، سال ۲۰۲۳ مقالات پژوهشی شما را می پذیرد. 
از تمامی اساتید و دانشجویان گرامی دعوت میگردد تا مقالات علمی خود را از طریق سایت نشریه ارسال نمایند. 
ایمیل نشریه: 
jlps2021jlps@gmail.com
ایمیل پشتیبانی:
s.momeni1060@gmail.com 
شماره تماس: 
09362186464

لینک نشریه جهت ثبت نام و ارسال مقاله:

http://jlps.samipubco.com 

با تشکر – دبیرخانه ی نشریه حقوق و مطالعات سیاسی

Samipubco (http://jlps.samipubco.com/)
نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
نشریه حقوق و مطالعات سیاسی (JLPS)