از دانشجویان، صاحب‌نظران و کارشناسان دعوت می‌کند مقالات خود را برای انتشار در شماره جدید نشریه به این مجله ارسال کنند.
 حقوق - علوم سیاسی - فقه و مبانی حقوق اسلامی و  سایر موضوعات مرتبط به عنوان محورها و موضوعات پیشنهادی برای مقالات در نظر گرفته شده است.
همچنین هر مقاله باید شامل بخش‌های چکیده، مقدمه، کلیدواژه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع باشد و مقالات حداکثر ۱۵ صفحه تایپ شده و چکیده مقاله به زبان لاتین در word باشد.
علاقه‌مندان برای ارسال مقاله، مقالات خود را به آدرس ایمیل  s.momeni1060@gmail.com ارسال کنند.