وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
فقه و حقوق
بررسی نسبت شرط فاسخ با بیع شرط در فقه اسلامی و حقوق فرانسه

فرشته ابراهیم آبادی؛ علی تقی خانی؛ طاهره فرمنش

دوره 3، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 276-290

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.4.4

چکیده
  انحلال قراردادها دارای اسباب متعددی است برخی از اسباب انحلال قراردادها در حقوق ایران و فرانسه که سبب فسخ معامله می‌شود بیع شرط و شرط فاسخ است در حقوق فرانسه شرط فاسخ با خیار شرط دارای شباهت است؛ اما پیرامون موضوع بیع شرط و شرط فاسخ مطالعه و بررسی موردی صورت نگرفته است. از همین رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای ...  بیشتر