نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه

2 مدرس دانشکده موسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه

10.48309/jlps.2024.425368.1083

چکیده

مسله مورد بحث این موضوع تحقیقی‌ مبانی و مکانیزم تفویض اختیار در نظام افغانستان است. چرا که تا هنوز برداشت واضح و قابل فهم در این باره وجود نه دارد که در چی‌ شرایطی‌ وظیفوی‌ مدیر یک ارگان میتواند اختیار خود را تفویض نمایند و مکانیزم سپردن در قوانین افغانستان چگونه تشریح شده. ازانجا یی که تفویض اختیار صلاحیت نیست بلکه در حقیقت نوعی‌ از صلاحیت دوگانه است که هدف اصلی‌ان ثبات امور در یک سازمان است میخواهیم این مسله در ادارت افغانستان مورد بررسی ‌قرار دهیم که مطابق به قوانین افغانستان پیش میرود .از انجایی که این مسله در تاریخ معاصر افغانستان و قوانین تدوین شده ان په شکل از اشکال اشاره شده ولی در اکثریت موارد انچنانی که لازم بود شکل نه گرفته. در این (۱۰) سال اخیر با رشد رسانه ها و برملا شدن نواقص اجرات در ادارات افغانستان این موضوع مورد توجو سازمان ها و ادارات موربوط شده به همین علت میخواهم که یک چارچوکات قابل فهم از این موضوع ارایه کنم تا سعی مورد استفاده را انجام داده باشم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fundamentals and mechanism of delegation of authority in Afghanistan's laws

نویسندگان [English]

  • Noor Ahmad Mohammadi 1
  • Mohammad Wase Siddiqi 2
  • Abdul Hamid Ayaan 2
  • Zabihullah Zahid 2

1 Lecturer Mirwais Neeka Institute of Higher Education, Kandahar, Afghanistan

2 Lecturer Mirwais Neeka Institute of Higher Education, Kandahar, Afghanistan

چکیده [English]

The concerning issue of the research is the delegation authority and methodology of delegation of authority according to the law of Afghanistan. It has not been clearly stated that how can a manager delegate the authority within a field and how to process it. But actually here in Afghanistan it is not the delegation of authority indeed it is the obtaining of more and more authority in order to be stable within an organization, so I would like to find out that how such an issue be dealt within the institution of Afghanistan according to the law. Since this issue has been mentioned in various forms of contemporary history of Afghanistan and laws which has been compiled, but in the majority of cases, it has not been developed as much as it was necessary. In the recent (10) years, with the growth of media and revelation of the shortcomings of the administrations in Afghanistan, this issue got focus of the related organizations and departments, therefore I would like to present an understandable framework of the issue in order to find the necessary outcomes of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delegation of authority
  • principles of delegation of authority
  • terms of delegation and implementation steps