وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه، قندهار، افغانستان

2 کارشناسی ارشد حقوق، دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه، قندهار، افغانستان

10.48309/jlps.2024.1.1

چکیده

در این پژوهش، مسئله اصلی موردبحث، شرایط و مکانیزم‌هایی است که در نظام افغانستان برای تفویض اختیار توسط مدیران یک سازمان وجود دارد. بسیاری از جوانب این مسئله هنوز به طور کامل و واضح بررسی نشده‌اند و در بسیاری از موارد، در قوانین افغانستان به طور کامل تشریح نشده‌اند و اگرچه تفویض اختیار به معنای انتقال صلاحیت نیست؛ بلکه یک نوع صلاحیت دوگانه است که هدف اصلی آن ایجاد استحکام در سازمانی است؛ اما ما قصد داریم تا این مسئله را در ادارات افغانستان بررسی کنیم و مطابق قوانین افغانستان آن را بررسی کنیم. ازآنجاکه این مسئله در تاریخ افغانستان مدرن و قوانین مرتبط با آن، به شکلی اشاره شده‌اند؛ ولی در بیشتر حالت‌ها به طور کافی توجه و مطالعه نشده‌اند. در ۱۰ سال اخیر، با رشد رسانه‌های اجتماعی و بروز نواقص در اجرای قوانین در ادارات افغانستان، این مسئله به چشم سازمان‌ها و ادارات مربوط دیده شده و به همین دلیل، می‌خواهمیم تا یک تحلیل قابل‌درک از این مسئله ارائه دهیم تا بتواند برای استفاده ابزاری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fundamentals and mechanism of delegation of authority in Afghanistan's laws

نویسندگان [English]

 • Noor Ahmad Mohammadi 1
 • Mohammad Wase Siddiqi 2
 • Abdul Hamid Ayaan 2
 • Zabihullah Zahid 2

1 Ph.D. Student in Law, Faculty of Law, Mirwaiz Nikah Institute of Higher Education, Kandahar, Afghanistan

2 Master of Laws, Faculty of Law, Mirwais Nikeh Institute of Higher Education, Kandahar, Afghanistan

چکیده [English]

The concerning issue of the research is the delegation authority and methodology of delegation of authority according to the law of Afghanistan. It has not been clearly stated that how can a manager delegate the authority within a field and how to process it. But actually here in Afghanistan it is not the delegation of authority indeed it is the obtaining of more and more authority in order to be stable within an organization, so I would like to find out that how such an issue be dealt within the institution of Afghanistan according to the law. Since this issue has been mentioned in various forms of contemporary history of Afghanistan and laws which has been compiled, but in the majority of cases, it has not been developed as much as it was necessary. In the recent (10) years, with the growth of media and revelation of the shortcomings of the administrations in Afghanistan, this issue got focus of the related organizations and departments, therefore I would like to present an understandable framework of the issue in order to find the necessary outcomes of it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Delegation of authority
 • principles of delegation of authority
 • terms of delegation and implementation steps
 1. استننگزای، معصوم . (1387). قاموس اصطلاحات حقوقی، انتشارات ماکس پلانک، کابل.
 2. آقاپور علیشاهی، مریم؛ آقاپور علیشاهی، معصومه؛ افتتاحی، محمدصادق. (1394). اصول سر پرستی، ج1، چ1، تهران، انتشارات  ادبیات روز.
 3. امامی، محمد؛ استوار سنگری، کورش. (1402). حقوق اداری جلد اول شامل مباحث حقوق اداری 1 و 2 ،چ29، تهران انتشارات میزان.
 4. امیر کبیری، علی. رضا. (1394). رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی: با چشم‌انداز پست مدرن، چ4، تهران، انشارات نگاه دانش.
 5. بیگ‌زاده‌آروق،صفر. (1382) شیوه نامه نگارش قانون، چ1، تهران، انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی .
 6. تیز فیم فرد ، غلامرضا؛ وزیر مقدم، فائزه. (1395). سرپرستی واحدهای کسب و کار، ج1، تهران، انتشارات ادیبان روز.
 7. حیات، محمد شاکر. (1395). بررسی صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان با تأکید بر قانون اساسی. انتشارات سعید .کابل افغانستان
 8. دانش، سرور. (1394). حقوق اساسی افغانستان. انتشارات دانشگاه ابن سینا. کابل افغانستان
 9. رسولی، محمد اشرف. (1393). اصول، روش وفنون قانون گذاری، چ1، کابل، انتشارات سعید، افغانستان.
 10. شریعت پناهی، سیدابوالفضل قاضی. (1393). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران،    انتشارات میزان.
 11. صفایی، فرداحمد.(1385) بررسی واگزاری وظایف قانونی رئیس جمهور به معانین انتشارات دانشگاه ابن سینا. کابل افغانستان
 12. طباطبایی‌موتمنی، منوچهر. (1395). حقوق اداری، چ14، تهران، انتشارات سمت.
 13. قاضی، پوهاند گلرحمن. (1396 ). حقوق اداری، ج1، کابل افغانستان، انتشارات سعید.
 14. کاظمی، سید جواد موسی؛ عسگری، پیمانه ؛ کاظمیان، اشکان. (1399). «بررسی موانع و محاسن تفویض اختیار مدیریت و نقش آنها در کارآفرینی سازمان ها»، پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت،تهران.
 15. کیومرثی، فیروز ؛ قنبر پور، بهزاد. (1393) اصول مدیریت و سرپرستی سازمان، چ4، تهران، انتشارات علم استادان، آذر.
 16. محمدی‌تمکی، عبدالعلی. (1390). حقوق اداری افغانستان، چ1،  تهران ایران، انتشارات  موسسه انتشارات عرفان (ح ن بین الملل)
 17. محمدی‌تمکی، عبدالعلی. (1395). حقوق اساسی افغانستان، دانشگاه خاتم النبین کابل افغانستان
 18. مسکریان ، غلام رضا. (1389). «نظریه های تفویض اختیار»، فصلنامه معرفت،دوره 17، شماره 27.
 19. مقدم، محمد شکیبا. (1389). حقوق اداری برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی،چ2، تهران، انتشارات میر.
 20. منصوریان، مصطفی؛ محمدی، محمدحسین. (1401). «بایسته‌های حقوقی تفویض اختیار صلاحیت‌های رئیس‌جمهور به معاونان در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره 11، شماره 46.
 21. نیاز، عبدالوحید. (1393). مقدمه یی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان. انتشارات سعید، کابل افغانستان
 22. کرزی، حامد. (1388/12/28). فرمان. رئیس جمهور پیش افغانستان
 23. قانون اساسی افغانستان، 1392هـ،ش، وزارت عدلیه، منتشره جریده رسمی شماره مسلسل 818.
 24. قانون اصول عمده تشکیل وو ظایف وزارت های جمهوری دموکراتیک افغانستان رسمی جریده شماره چهارم 1359 ثور 31