وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
روابط بین الملل
ارزیابی دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی در خاورمیانه (مطالعه موردی:قطر)

پرهام پوررمضان

دوره 3، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 242-253

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.4.1

چکیده
  با آغاز روند جهانی‌شدن در منطقه غرب آسیا، از سال 2004 به بعد کشور امارات متحده عربی برای خروج از انزوا دست به تغییر در سیاست خارجی خود زد. این تغییر بر مبنای اصولی بنیادین همچون توجه به توسعه،اقتصاد و توجه به همسایگان  در امر سیاست خارجی بود.این کشور این اصول را با ابزاری به نام دیپلماسی اقتصادی در معنای استفاده از اقتصاد برای بالا ...  بیشتر