نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران-شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران-شمال، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران-شمال، تهران، ایران.

چکیده

با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای بعضی از گناهان مهم در نظر گرفته‌شده که نوع و میزان و کیفیت آن توسط شارع مقدس در کتاب و سنت تعیین‌شده است. با عنایت به این امر که پس از انقلاب اسلامی، یکی از منابع قانون‌گذاری در کشور ما، کتب فقهی است در این مقاله، به بررسی فقهی و حقوقی، مبنا و ملاک تعیین مجازات اعدام برای جرائم مستوجب حد می‌پردازیم و ازیک‌طرف نظرات فقهای مختلف و مشهور فقها موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، جرائم حدی مستوجب اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد کنکاش واقع می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and legal foundations of the death penalty in crimes subject to the limit

نویسندگان [English]

  • Massoumeh Dalili 1
  • Mohammad Reza Elahimanesh 2

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University of Tehran-North, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Law Department, University of Tehran-North, PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty Member, Tehran-North Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Considering the history of punishments in law throughout history, the death penalty is the most severe type of punishment that has been imposed and has been executed in various ways. Looking at the current laws, this punishment exists in our penal code under different headings. One of the topics under which the death penalty is imposed is the issue of Hodud. Hudud are also punishments that are considered for some important sins, the type, amount and quality of which are determined by the holy shari'a in the book and tradition. Considering that after the Islamic Revolution, one of the sources of legislation in our country is jurisprudential books, in this article, we examine the jurisprudence and law, the basis and criteria for determining the death penalty for crimes subject to hadd, and on the one hand, comments Various and famous jurists are discussed and examined, and on the other hand, certain crimes subject to execution are investigated according to the Islamic Penal Code adopted in 2013.

کلیدواژه‌ها [English]

  • death penalty
  • hadd
  • crimes subject to hadd