نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating police organizational developments in crime prevention in line with collaborative criminal policy

نویسندگان [English]

 • elaheh eslami 1
 • Asadullah Mohadi GanjinehKetab 2

1 Senior student of Criminal and Criminology, Islamic Azad University, Qom branch

2 Master's student of jurisprudence and fundamentals of law at Tabriz University

چکیده [English]

In recent decades, the concept of criminal policy, in its broad legal and socio-political context, has gained attention in continental European countries as a modern system, in contrast to the narrow and equivalent concept of penal policy. Among the studies within this domain, it is noteworthy that this issue has been subject to structural analysis and modeling, taking into account the unchanging elements in any criminal policy, including crime, deviance, governmental response, societal response, and the fundamental and subsidiary relationships between these elements. In this analytical approach, 'crime' is often defined as a violation of necessary legal norms, characterized by normativity and necessity, while 'deviance' is defined as a breach of prevailing social norms or a state of non-conformity with average behavioral standards, often characterized by normality and the prevailing state of behavior. Due to the widespread prevalence of legal norms, such as the divine legal duties, in Islam, the division of norm-violating behaviors into 'crime' and 'deviance' within the concepts mentioned is not particularly practical for studying criminal policy in Iran. Nevertheless, within the Islamic normative system, controlled behaviors are distinguished from free behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

 • Criminal Policy
 • Participatory Criminal Policy
 • Penal Policy
 • Police
 • Police Security
 1. ابراهیمی، شهرام. (1388). «رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن. آموزه های حقوق کیفری»، 6(12), 37-52.
 2. احمدی مقدم، اسماعیل. (1384). آئین فرماندهی و راهبردی انتظامی (افرا)، تهران، دفتر فرماندهی ناجا.
 3. آشوری، محمد، (1383). جایگزن های زندان یا مجازات های بینابین، تهران،انتشارات گرایش،ج1،چ1.
 4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1388). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش. ص89.
 5. حسینی، سید محمد. (1383). سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، چ اول.
 6. دلماس مارتی، می ری. (1376). «از حقوق جزا تا تاسیسات جنایی» ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی. نشریه نامه مفید. شماره 11.
 7. دهخدا، علی اکبر. (1377). لغت نامه دهخدا. زیر نظر دکتر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
 8. سردارآبادی، خلیل. (1376). «موانع تکوین جامعه مدنی در زمان رضاشاه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت. مدرس، دانشکده علوم انسانی.
 9. شهری، غلامرضا. (1385). «نقش پلیس در کنترل و پیشگیری از نابهنجاریهای اجتماعی»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال اول، شماره اول.
 10. فریدمن، رابرت آر (1383)، پلیس جامعه محور، چند مسئله مفهومی و عملی، تهران، دانشگاه علوم انتظامی.
 11. قهرمانی، علی اکبر و ابطحی، سید حسین (1389)، «طراحی الگوی مدیریت پلیس جامعه محور در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی سال 5، شماره اول.
 12. قهرمانی، علی اکبر. (1390). «پلیس جامعه محور»، فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم، سال 6، شماره 18.
 13. کوردنر، گری (1390)، استراتژی های پلیسی کاهش ترس از جرم، مترجم: اسماعیل حسنوند، احسان حسنوند، انتشارات جامعه شناسان.
 14. لازرژ، کریستین. (1381). درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات میزان.
 15. مارتی، می‌ری دلماس. (1381). نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،چ اول،ج1 تهران، انتشارات میزان.
 16. محمد نسل، غلامرضا (1387)، پلیس و پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
 17. معین، محمد. (1376). فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چ نهم، ج 4.
 18. میرمحمد صادقی، حسین. (1381). «ملاحظاتی در موضع پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، 5(شماره 35-36),
 19. میس و اورتمایر. (1385). رهبری، اصول اخلاقی و امور پلیس ، ترجمه حسین شاکری تهران، تحقیقات ناجا.
 20. نبت، نبت وین، ام، هس، کارن. (1381). مدیریت پلیس و توسعه بهره برداری واحدهای انتظامی، ترجمه اکبر آسترکی و ترنج ریحانی، فصلنامه دانشی انتظامی، تهران، دانشگاه علوم انتظام.
 21. نجفی ابرند آبادی، علی حسین. (1387). مباحثی در علوم جنایی (تقریرات جزوه درس جامعه‌شناسی جنایی)، نگاشته رزیتا دارویی، ویراست پنجم.

22. وروایی، اکبر (1384)، پلیس جامعه محور، مطالعه تطبیقی شیوه های جلب مشارکت مردمی در تأمین نظم عمومی و امنیت اجتماعی، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا