وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن

هادی محمدپوری صوری

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 71-84

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.2.1

چکیده
  زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و هم‌چنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی تحولات سازمانی پلیس در پیشگیری ازجرم در راستای سیاست جنایی مشارکتی

الهه اسلامی؛ اسداله موحدی گنجینه کتاب

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 85-100

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.2.2

چکیده
  سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حقوق خصوصی
ضرورت توسعه ثبت رسمی معاملات و تأثیر آن در نظام حقوقی ایران

سجاد طهماسبی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 101-111

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.2.3

چکیده
  امروزه سیاست‌های قضایی بسیاری از نظام‌های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش‌ها در این زمینه اقدام مؤثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش‌های بسیاری شده است. یکی از مهم‌ترین راه‌ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تأکید بر تنظیم اسناد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حقوق خصوصی
تعیین ملاک اصحاب دعوا در مرحله تجدید نظرخواهی

مریم حیدری زادی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 112-130

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.2.4

چکیده
  زمینه و هدف: طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده می‌تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش می‌شود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب می‌شود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حقوق خصوصی
شروط باطل و مبطل ضمن عقد نکاح در حقوق ایران و فقه شافعی

سجاد حسنی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 131-142

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.2.5

چکیده
  نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می‌باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می‌باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حقوق ثبتی
باز پژوهی قید «عدم تضییع حق» در رسیدگی های هیئت نظارت ثبت

سید محسن رضوی اصل

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 143-152

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.2.6

چکیده
  هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده ...  بیشتر