نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران،.

چکیده

امروزه سیاست‌های قضایی بسیاری از نظام‌های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش‌ها در این زمینه اقدام مؤثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش‌های بسیاری شده است. یکی از مهم‌ترین راه‌ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تأکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر است. با توجه به این‌که دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آن‌ها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن است، نقش بسزایی را می‌توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرارگرفته و مقررات ، بایسته‌ها و رویه‌های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن‌طور که باید در پژوهش‌های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به‌وضوح خلأ آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به‌طور دقیق و علمی بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The necessity of developing the official registration of transactions and its effect on Iran's legal system

نویسنده [English]

 • Sajjad Tahmasabi

Master's student in private law, Islamic Azad University, Kermanshah branch, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the judicial policies of many legal systems aim to reduce the workload of the courts and take effective action in this field by solving the issues, claims and disputes of individuals in other departments. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, many efforts have been made in this field. One of the most important ways to realize this goal is to emphasize the arrangement of documents in notaries and offices. Considering that notary offices are one of the legal authorities in the preparation of official documents related to the property and obligations and contracts of individuals, and on the other hand, it is possible to implement their provisions and meanings without referring to the judicial courts, it plays a significant role. can perform in line with the said goal.This feature, which has been emphasized by the legislator in various legal articles and there are special regulations, requirements and procedures for the implementation of its provisions, has not been addressed as it should be in legal researches, and its emptiness is clearly evident in legal texts. Is. This research is an attempt to clarify the different angles of the implementation of official documents, in this direction, all the related legal articles and micro and macro regulations have been carefully and scientifically examined

کلیدواژه‌ها [English]

 • Official offices
 • official registration
 • transactions
 • legal system of Iran
 1. باختر سید احمد؛ رئیسی، مسعود. (1383). حقوق ثبت کاربردی، انتشارات خط سوم، چ1.
 2. تفکریان، محمود. (1382). حقوق ثبت(شناخت دفاتر رسمی) ، انتشارات نگاه بینه، چ4.
 3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1377). ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ9.
 4. حمیدی واقف، احمدعلی. (1384). حقوق ثبت، تهران، انتشارات حقوقدانان، چاپ دوم.
 5. حمیدی واقف، احمدعلی. (1384). حقوق ثبت،تهران انتشارات حقوقدان، چ1.
 6. خداداد، جنت. (1390). «اجرای مفاد اسناد رسمی»، مجله‌ی کانون، ماهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی، شماره پیاپی 100.
 7. زاهدی، عاطفه. (1387). آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا،تهران، انتشارات خرسندی، چ1.
 8. شهری، غلامرضا. (1380). حقوق ثبت‌اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چ15.
 9. صالحی، حمید. (1384). حقوق ثبت‌اسناد و املاک در ایران، انتشارات فرهنگی شرق، چاپ اول.
 10. معین، محمد. (1360). فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ج1،چ4.
 11. منصور، جهانگیر. (1386). مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تهران، انتشارات دیدار، چ5.
 12. مهاجری، علی. (1387). دعاوی مالی و غیرمالی، در حقوق ایران و فرانسه، تهران،انتشارات فکر سازان، چ1.