نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس حقوق ثبت مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

چکیده

هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام‌شده است، نشان داده‌شده است که این گواهی با توجه به وسعت مفهومی و مصداقی حق و تضییع، از مصادیق تکلیف به ما لایطاق است و با توجه به ماده 13 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، چنین نتیجه گیری شد که قانون گذار در این ماده بابیان قید «عدم تضییع حق از مجاورین» درصدد بیان آخرین اراده خویش بوده و چنین بیان داشته که در رسیدگی ها به اختلافات و اشتباهات ثبتی بایستی بررسی گردد که با اصلاح اشتباه یا اختلاف مزبور خللی به‌حقوق مجاورین وارد می شود یا خیر؟ و در جهت احراز این شرط راه‌کارهایی چون معاینه محلی ملک موردتقاضا و مجاورین آن، بررسی سوابق ثبتی آن ها، تنظیم اقرارنامه رسمی با مجاورین و نیز اخذ گواهی عدم تجاوز به شوارع مجاور از شهرداری مربوطه می تواند مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Re-examination of the clause "non-violation of rights" in the proceedings of the registration supervision board

نویسنده [English]

 • Seyyed Mohsen Razavi Asl

Ph.D. of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Lecturer on registration law of Tolo Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran

چکیده [English]

The supervisory board located in the General Directorates of Deeds and Real Estate Registration as a dedicated authority for administrative proceedings plays an important role in resolving disputes and registration errors, and during these proceedings, it is in accordance with the provision of "not violating anyone's rights" contained in clauses 4 and 6 of the article 25 of the registration law requires the relevant registration units to certify this condition and in this article, which has been done in a descriptive and analytical way and using the library method, it has been shown that this certificate is one of the examples of the obligation to us due to the conceptual scope and examples of rights and damages, and according to Article 13 of the Comprehensive Demarcation (Cadastre) Law of the country, it was concluded that the legislator in this article, by stating the stipulation "not to violate the rights of the neighbors", intended to express his last will and stated that in the handling of disputes and errors in registration, It should be checked whether by correcting the said mistake or dispute, there will be a disturbance to the rights of the neighbors or not? And in order to meet this condition, solutions such as local inspection of the requested property and its neighbors, checking their registration records, preparing an official declaration with the neighbors and also obtaining a certificate of non-encroachment on the adjacent streets from the relevant municipality can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-violation of rights
 • supervisory board
 • registration disputes and mistakes
 • registration of documents and properties
 1. ابن منظور انصاری، محمد بن مکرم. (1414 ه.ق). لسان العرب، بیروت، دار صادر،ج10.
 2. آدابی، حمیدرضا. (1396). حقوق ثبت تخصصی: حقوق ثبت املاک، ثبت‌اسناد، اجرای مفاد اسناد لازم­الاجرا، ثبت شرکت­ها، تهران، جنگل، جاودانه،چ3.
 3. آذرپور، حمید؛ حجتی اشرفی، غلامرضا. (1396). مجموعه محشای بخشنامه­های ثبتی تا خرداد 1396، تهران،انتشارات گنج دانش، ویرایش سوم،چ20.
 4. آهنگران، محمد رسول؛ احمدی، امیر. (1397). «واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی»، دو فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره 21.
 5. آهنگران، محمد رسول؛ رضوی اصل، سید محسن. (1401). مراجع اداری رسیدگی­کننده به اختلافات و اشتباهات ثبتی (هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 6. بهرامی، داریوش. (1394). حقوق ثبت املاک در ایران، تهران،انتارات میزان،چ3.
 7. تفکریان، محمود. (1396). حقوق ثبت املاک، تهران، انتشارات نگاه بینه،چ17.
 8. رضوی اصل، سید محسن. (1399). کلیات حقوق ثبت املاک، ، قم، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، چ4، ویرایش دوم.
 9. الشریف، محمدمهدی؛جلالی، مریم. (1399). «کاوشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 50، شماره 1.
 10. صحرائی، محمد صالح؛ بشیری، اکبر. (1401). «بررسی تطبیقی اسباب زوال حق انتفاع در حقوق ایران و لبنان»، ماهنامه جامعه­شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره نهم.
 11. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام. (1387). تحقیق و تألیف مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام؛ زیر نظر محمود هاشمى شاهرودى، جلد سوم، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى.
 12. گوهری طالع، عبدالله؛ ترابی شهرضایی، اکبر. (1394). «حق ارتفاق، مشروعیت و اسباب آن در فقه امامیه»، فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی، سال ششم، شماره 22.
 13. معین، محمد. (1386). فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات آدنا: کتاب راه نو، دوره دوجلدی، چ4.
 14. نعمت اللهی، اسماعیل. (1389). «تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط»، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره سوم.