وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
حقوق ثبتی
بازخوانی حق بر تقاضای ثبت اموال غیرمنقول در معاملات با حق استرداد از دیدگاه قانون ثبت

سید محسن رضوی اصل

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 153-166

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.3.1

چکیده
  باتوجه‌به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به‌موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال  دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود   آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت ...  بیشتر

حقوق ثبتی
باز پژوهی قید «عدم تضییع حق» در رسیدگی های هیئت نظارت ثبت

سید محسن رضوی اصل

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 143-152

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.2.6

چکیده
  هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده ...  بیشتر