وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
حقوق بین‌الملل
مبانی احراز صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم ارتکابی سفرهای توریستی فضایی

مرضیه کرمی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 291-317

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.4.5

چکیده
  تا قبل از سپتامبر سال 2018 بسیاری از افراد در جهان تصور نمی کردند؛ روزی فرارسد که زمزمه های وقوع جرم در فضای ماورای جو طنین انداز شود و رسیدگی قضایی به آن، صلاحیت محاکم ملی و بین المللی و نوع جرائم تبدیل به چالشی برای حقوق‌دانان و فضانوردان شود. در سال 2018 خانم آن مک کلین فضانورد کارکشته از ایستگاه فضایی بین المللی توانست به حساب های بانکی ...  بیشتر

حقوق بین‌الملل
بررسی مفهوم امنیت زیست‌محیطی و چالش‌های آن با مطالعه موردی در حقوق ایران و بین‌الملل

طاهره فرمنش؛ امید نوروزی؛ علی تقی خانی؛ ابراهیم مقدم

دوره 3، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 318-329

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.4.6

چکیده
  امروزه محوریت امنیت نظامی با مسائل زیستی و اقلیمی در سطوح ملی و بین‌المللی عجین گردیده و بیش‌ازپیش این جوانب موردتوجه رهبران و سیاست‌مداران بزرگ جهان قرار گرفته است. در این راستا و به‌منظور بررسی اهم مسائل زیست‌محیطی و تأثیر این مسائل بر امنیت ملی به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و بررسی آنها، به دنبال پاسخ ...  بیشتر

حقوق بین‌الملل
بررسی روش های حل تعارض قوانین در حقوق موضوعه ایران

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 39-49

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.4

چکیده
  تعارض قوانین زمانی پیش می‌آید که یک رابطه خصوصی به‌واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در نظریه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می‌دهد. روش دوم که به روش ...  بیشتر

حقوق بین‌الملل
تحولات حقوق بین المل در خصوص جبران خسارت ناشی از آلودگی های نفتی

فرشته عباسی تبریزی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 330-344

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.4.6

چکیده
  زمینه : آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق میافتد. چنین حوادثی، توجه حقوقدانان و صاحبنظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است.مواد و روش ها: در این ...  بیشتر